Subsidie juridische procedures journalisten en pers

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen. De subsidie kan worden aangevraagd door de betrokken journalist of medium. Uiteraard kan deze van een toelichting worden voorzien door een gemachtigd advocaat/jurist. Het afgelopen boekjaar is er ca. € 110.285 subsidie uitgekeerd. De aanvraag kan per post of per e-mail ingediend worden bij het fonds.

Toepassing

Het entameren en ondersteunen van juridische procedures die een principieel karakter hebben en die het de beroepsgroep mogelijk blijven maken in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen. Daarnaast richt het fonds zich op het verdedigen van de persvrijheid in de ruimste zin van het woord.

Het fonds stelt geld ter beschikking voor het voeren van principiële procedures, die persvrijheid van de Nederlandse media en meer specifiek het werken van die media in de meest optimale ongehinderde omstandigheden mogelijk maken.

Hierbij gaat het om, onder meer in rechte, kunnen aanvechten en bestrijden van alle door de overheid of anderen direct of indirect opgeworpen belemmeringen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelgroep

De subsidieaanvraag wordt in beginsel gedaan door de betrokken journalist of het betrokken medium.
Uiteraard kan deze van een nadere toelichting worden voorzien door een gemachtigd advocaat/jurist.

Subsidie

Het afgelopen boekjaar is er ca. € 110.285 subsidie uitgekeerd.

Aanvragen

Je kunt de subsidie per post of per e-mail aanvragen.

Vermelden in de aanvraag

  • Op welke wijze worden jij en/of daarmee je vakgenoten belemmerd in de uitoefening van het vak?
  • Indien relevant: in hoeverre heb je zelf voldaan aan de correcte en zorgvuldige uitoefening van het vak?
  • Voor welk bedrag zoek je steun bij het fonds en hoe groot is dat bedrag ten opzichte van de totale kosten van de procedure?
  • Wordt je zaak door anderen gesteund, dan wil het fonds graag weten wie de medefinanciers zijn en tegen welk bedrag.

Als subsidie wordt toegekend zal het bestuur van het fonds duidelijk aangeven wanneer de subsidie ingaat en voor welke procedure deze bestemd is.

Meesturen

  • Alle relevante stukken die je aanvraag kunnen onderbouwen
  • E-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager

Relevante links