Subsidie kinderen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op het creëren van betere levensomstandigheden voor kinderen.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan natuurlijke of juridische personen, organisaties en instellingen wier doel het is direct of indirect betere levensomstandigheden voor kinderen te creëren.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op hulp aan kinderen die ten gevolge van economische-, politieke- , medische- of familie-omstandigheden benadeeld zijn, of door natuurrampen, oorlogshandelingen of politieke crises in nood verkeren.

Aanvragen

Schriftelijk.