Subsidie kleinschalige maatschappelijke activiteiten ivm coronacrisis

Subsidies
Subsidie voor kleinschalige leefbaarheidsinitiatieven, acties en activiteiten, zoals bijvoorbeeld het brengen van bloemen naar mensen in verzorgingstehuizen om ze zo een hart onder de riem steken om de beperkingen in het sociale leven door het coronavirus te doorstaan. De subsidie kan gedurende een maand online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid ten tijde van de coronacrisis vergroten in wijk, dorp of gemeente en die gericht zijn op de inwoners van die wijk, dat dorp of die gemeente.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Ten behoeve van de subsidieverstrekking zal de subsidieverstrekker de volgende gebiedsindeling hanteren:

  • Waddeneilanden, bestaande uit de gemeenten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland
  • Noordoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Noardeast- Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
  • Noordwest Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden
  • Zuidwest Fryslân, bestaande uit de gemeenten: de Fryske Marren en SúdwestFryslân
  • Zuidoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen.

Doelgroep

Inwoners van Friesland.

Voorwaarden

  • Zie boven
  • Men mag nog niet begonnen zijn met de activiteit
  • Na afloop van het project moet de subsidieontvanger zijn project laten zien, door een foto of ander beeldmateriaal (denk aan een krantenbericht, een filmpje op YouTube, Facebookbericht)

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).