Subsidie krapte arbeidsmarkt

Subsidies
Subsidie voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt via sociale innovatie, door het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van drie partijen. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal 50.000.

Toepassing

Subsidie voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt, door het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. 

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die:

 • Bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt
 • Betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:
  • Nieuwe managementvaardigheden en -methodieken
  • Uitgaan van competenties van medewerkers
  • Innovatieve organisatievormen
  • Hoogwaardige samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren of cross-sectoraal
  • Flexibiliteit en lef op de arbeidsmarkt
  • De juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties
  • Stimuleren van eigenaarschap bij medewerkers op het gebied van vitaliteit, flexibiliteit en maatschappelijke weerbaarheid
  • Wendbare, flexibele werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal drie partijen, waaronder één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren:

 • Havens en Logistiek
 • Industrie en Maintenance
 • Water en energie
 • Vrijetijdseconomie
 • Agrofood en Seafood
 • Zorg en Onderwijs. 

Let op
Een onderneming wordt breed opgevat: bijvoorbeeld een bedrijf, een instelling of een brancheorganisatie. De vraag vanuit de onderneming staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Werkgebied

Provincie Zeeland.

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet gericht zijn op het ontwikkelen van een nieuwe organisatorische vorm en/of de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst
 • Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project past een nieuw ontwikkelde techniek toe in een Zeeuwse situatie
 • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend in Zeeland worden uitgevoerd
 • De projectresultaten en ontwikkelde methodieken zijn openbaar en worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium

Restricties

 • Reguliere kosten komen niet in aanmerking voor subsidie

Subsidie

Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 500.000. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal € 50.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats via een zogenaamde tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de ingediende aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.