Subsidie kwijtschelding huurkosten amateursportorganisaties

Subsidies
Subsidie voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders die sportaccommodaties verhuren aan amateursportorganisaties en inde periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 te maken hebben met gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. In totaal is er 89,5 miljoen euro beschikbaar en je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders die in verband met de COVID-19 maatregelen in de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 huur hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Doelgroep

Gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders die ruimten verhuren op het gebied van amateursport.

Voorwaarden

  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel.

Restricties

De subsidieaanvraag zal worden afgewezen indien de aanvrager voor de gederfde huurinkomsten al een tegemoetkoming ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

Subsidie

In totaal is er 89.500.000 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

  • KvK-nummer aanvrager
  • Volmacht als je niet tekenbevoegd bent conform KvK
  • Een digitale kopie van een bankafschrift (niet ouder dan drie maanden). Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar, een printscreen vanuit internetbankieren wordt ook geaccepteerd