Subsidie leefbaarheid bij bevolkingsdaling

Subsidies
De subsidie moet ervoor zorgen dat er ook echt iets gedaan wordt om de leefbaarheid te verbeteren in de Groninger krimpgebieden. Tot 2020 is jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en kan ook interessant zijn voor bewonersgroepen die innovatieve ideeën om hun dorp of regio leefbaar en krimpbestending te maken.

Toepassing

De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat om vraagstukken op het terrein van wonen, onderwijs, zorg, cultuur, gezondheid, sociaaleconomische vitalisering, kwetsbare groepen en voorzieningen. 

Uitvoering woon en leefbaarheidsplannen
De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van de woon- en leefbaarheidsplannen van de drie krimpregio's, door de regio's zelf. Voor de gemeente de Marne is jaarlijks 300.000 euro beschikbaar. Voor de DEAL-gemeenten en Oost-Groningen is elk 1 miljoen euro beschikbaar.

Innovatieve projecten
De subsidie is bedoeld voor vernieuwende projecten van bewonersgroepen die een positief effect hebben op leefbaarheid, mobiliteit, werkgelegenheid, zorg of onderwijs. Hiervoor is jaarlijks 500.000 euro beschikbaar. De overige 200.000 euro wordt gebruikt voor de uitvoering van het provinciaal actieplan bevolkingsdaling.

Doelgroep

De subsidieregeling is bedoeld voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en kan ook interessant zijn voor bewonersgroepen die innovatieve ideeën hebben om de leefbaarheid/mobiliteit/werkgelegenheid/zorg/voorzieningen of onderwijs in hun dorp of regio krimp bestendig te maken.

Krimpgebieden

Gemeente De Marne, Oost-Groningen (Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Menterwolde) en de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum).

Voorwaarden

Projectsubsidies vanuit de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden worden verleend voor bouwkundige investeringen. Subsidies kunnen ook verleend worden voor procesbegeleiding, zoals het inhuren van deskundigen die worden betrokken bij onderzoek, analyse en uitvoering van maatregelen en uit te voeren krimpgerelateerde activiteiten.

De te subsidiëren projecten richten zich op de aanpak van (de negatieve gevolgen van) bevolkingsdaling. Hierbij is het belangrijk dat de projecten worden gedragen door de regionale partners, zoals gemeenten, en dat ze in ieder geval in één van de bovengenoemde krimpgebieden worden uitgevoerd. Een andere belangrijke voorwaarde is cofinanciering door de project-partners. 

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie links).

De subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden wordt uitgevoerd op basis van een tendersysteem dat jaarlijks bestaat uit 2 rondes. Project- of subsidieaanvragen moeten ieder jaar vóór 1 april en vóór 1 oktober ingediend worden bij het College van Gedeputeerde Staten.