Subsidie leefbaarheid dorpen

Subsidies
Subsidie voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. Het initiatief moet gericht zijn op wonen en de leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen in de dorpen, werk en economie of de sociale structuur. De hoogte van de subsidie bedraagt jaarlijks maximaal € 50.000.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel om projecten te stimuleren, waarin door de dorpsbewoners van Drenthe creativiteit en burgerkracht worden ingezet voor het bevorderen van een leefbaar platteland.

Deze dorpsinitiatieven zijn gericht op ten minste één van de volgende leefbaarheidsthema's:

 • Wonen en leefomgeving
 • Mobiliteit
 • Voorzieningen
 • Werk en economie
 • Sociale structuur
 • Doelgroep

Doelgroep

Drentse gemeenten, die het bedrag als cofinanciering kunnen inzetten.

Voorwaarden

 • Het dorpsinitiatief draagt aantoonbaar bij aan de leefbaarheid op één of meer van de thema's:
  • Wonen en leefomgeving
  • Mobiliteit
  • Voorzieningen
  • Werk en economie
  • Sociale structuur
  • Doelgroep
 • Het dorpsinitiatief komt ten goede aan de gehele (dorps)gemeenschap
 • Het dorpsinitiatief vindt plaats in de provincie Drenthe, maar niet in de stedelijke gebieden van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Meppel
 • De initiatiefnemers van de dorpsinitiatieven zijn bereid de opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerden in andere dorpen in Drenthe te delen
 • De initiatiefnemer van een dorpsinitiatief is een rechtspersoon zonder winstoogmerk of een natuurlijk persoon
 • De financiële bijdrage van de gemeente aan het dorpsinitiatief is per dorpsinitiatief minimaal gelijk aan de provinciale bijdrage
 • De gemeentelijke subsidie aan het dorpsinitiatief wordt uiterlijk 31 december 2020 verstrekt
 • De uitvoeringsperiode (van start tot einde) van het dorpsinitiatief mag maximaal twee jaar duren
 • Voor het dorpsinitiatief wordt geen gebruik gemaakt van financiering vanuit andere provinciale regelingen

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt jaarlijks maximaal € 50.000,-.

Aanvragen

Online, via de website van de subsidieverstrekker.

Let op
Je kunt de subsidie alleen aanvragen tijdens de aanvraagperioden (zie boven).
Gedurende deze periode is er een aanvraagformulier beschikbaar op de website van de subsidieverstrekker (zie links).