Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage is tot maximaal € 10.000,- per aanvraag, afhankelijk van de aard van het project.

Toepassing

Subsidie voor ideeën die een wijk, dorp of straat mooier, leuker of beter te maken en de leefbaarheid verbeteren. Alleen inwoners (particulieren), verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen.

Werkgebied

Provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Met je project, activiteit of evenement verbeter je je woon- en leefomgeving
 • Het project heeft draagvlak in uw dorp, wijk of buurt en je versterkt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties in je dorp, wijk of regio
 • Als er vergunningen nodig zijn voor je project, dan heb je bij de gemeente gecontroleerd of je die vergunningen kunt krijgen
 • Je project start binnen een jaar
 • Je steekt zelf de handen uit de mouwen en deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in je aanvraag
 • Je project is financieel haalbaar (te maken), je hebt een begroting en een dekkingsplan
 • Je mag per project één keer subsidie aanvragen
 • Er moet sprake zijn van cofinanciering

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Projecten/activiteiten die al uitgevoerd zijn
 • Aanbodgerichte activiteiten (het op eigen initiatief aanbieden van producten, diensten of activiteiten/evenementen door bedrijven of organisaties) en investeringen in particulier bezit
 • Exploitatiekosten, (regulier) onderhoud, onvoorziene kosten, reis-/verblijfskosten, de afbetaling van schulden en bijdragen aan goede doelen
 • Structurele personele kosten worden niet vergoed. Personele kosten voor bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken/visieontwikkeling (maximaal € 5.000) zijn bespreekbaar, mits tegen marktconform tarief en voorzien van een offerte
 • Restauraties aan gebouwen vallen buiten deze regeling. Kleine projecten met groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid zijn bespreekbaar en worden tot maximaal 50% vergoed

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van de aard van de aanvraag, maar maximaal € 10.000,-.

 • Voor evenementen/activiteiten geldt: eenmalig maximaal 25% van de begroting, tot een maximum van € 1.000 euro
 • Voor materialen geldt: maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 1.000
 • Voor materiaalkosten die onderdeel zijn van grotere (ver)bouwprojecten en verduurzaming geldt: maximaal 50% tot een maximum van € 10.000
 • Voor haalbaarheidsonderzoeken/visieontwikkeling geldt een maximum van € 5.000

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten *
 • Dekkingsplan *

* Deze kun je tijdens het aanmaakprocees, nadat je op "Start aanvraag" hebt geklikt, aanmaken.

Bij twijfel kunt je contact opnemen met het subsidieadviesloket van de provincie Groningen, zij brengen je in contact met de juiste medewerker: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl.