Subsidie leerkrachten scholen met veel achterstandsleerlingen voor coachingsactiviteiten

Subsidies

Subsidie om een aantal specifieke scholen met veel achterstandsleerlingen in de gelegenheid te stellen leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en tevens leerlingen met achterstanden intensief te begeleiden.

Toepassing

Subsidie voor een aantal specifieke scholen om leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en tevens leerlingen met achterstanden intensief te begeleiden. Het gaat om professionalisering van leraren en het gericht bieden van ondersteuning aan achterstandsleerlingen.