Subsidie literaire tijdschriften

Subsidies, Fondsen

Tweejarige projectsubsidie voor literaire tijdschriften ten behoeve van auteurshonoraria en redactiekosten. De literaire kwaliteit en inhoud, het tijdschrift als plek voor creatie en reflectie, staan hierbij voorop. Een tijdschrift ontvangt maximaal € 24.000 ofwel maximaal € 12.000 per jaar.

Toepassing

Verstrekken van tweejarige projectsubsidies aan literiare tijdschriften ten behoeve van auteurshonoraria en redactiekosten.