Subsidie minima

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van minima in de gemeente Doetinchem, met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, die financieel niet in staat zijn om een noodzakelijke uitgave te doen die noodzakelijk is voor het huishouden, zoals een wasmachine of koelkast. De aanvraag moet altijd door een buurtcoach of hulpverlener worden ingediend of ondersteund. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Het verstrekken van financiële steun aan particulieren woonachtig in de Gemeente Doetinchem, die in behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken.

Doelgroep

Minima in de gemeente Doetinchem, met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

Voorwaarden

Om als aanvrager in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent woonachtig in Doetinchem en hebt een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm
  • Je bent financieel niet in de gelegenheid om zelf de noodzakelijke uitgave te doen en zodoende zelfstandig een huishouding te kunnen (blijven) voeren. Denk hierbij aan een wasmachine of koelkast. Het moet hierbij gaan om een eenmalige voorziening waarop je elders geen aanspraak kunt maken
  • Je aanvraag wordt door een buurtcoach of erkende hulpverlener ingediend of ondersteund
  • Het bestuur van het fonds bepaalt bij elke aanvraag of tot vergoeding wordt overgegaan
  • Je ontvangt, bij toekenning, een vergoeding in natura; een geldbedrag wordt altijd overgemaakt aan een leverancier of hulpverlener

Restricties

Deze stichting is er alleen voor mensen in de gemeente Doetinchem.

Bedragen

Afhankelijk van de aanvraag.

Subsidiebudget per jaar
€ 9.789

Aanvraagprocedure

De aanvragen dienen via instanties van maatschappelijke dienstverlening zoals: kerken, sociale dienst etc. te gaan.