Subsidie monumenten en monumentale kerken

Fondsen, Financieringen en kredieten
Subsidie voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en voor de eigenaren van monumentale kerken.

Regio

Het fonds richt zich op de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Toepassing

Alleen monumenten die (deels) een nieuwe bestemming krijgen komen in aanmerking voor een lening uit het MonumentenFonds 1818.

Voorwaarden

  • Het gebouw is een gemeentelijk monument. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan.
  • Het monument krijgt een nieuwe of nevenbestemming.
  • Het monument is, ten minste een deel van de tijd, openbaar toegankelijk.
  • Aan de neven- of herbestemming ligt een plan ten grondslag. In dit plan is aandacht voor de duurzame aspecten van de restauratie.

Financieringsmogelijkheden

Via het MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten een laagrentende lening van maximaal € 200.000,- afsluiten bij het MonumentenFonds 1818. Het financiële beheer hiervan wordt door het Restauratiefonds gevoerd, waarbij wordt aangesloten bij de procedures die het Restauratiefonds hanteert. Er wordt een minimum leenbedrag van € 10.000 gehanteerd en een maximaal leenbedrag van € 200.000,-.

Aanvragen

Via aanvraagformulier. Na indiening wordt de aanvraag in behandeling genomen door de specialisten van Het Cultuurfonds.

Relevante links