Subsidie natuurbescherming en bedreigde bomen

Subsidies,
Fondsen
Internationale subsidie op het gebied van natuurbescherming, gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten op het gebied van de instandhouding van wereldwijd bedreigde boomsoorten die op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN staan. Het fonds definieert bomen als plantensoorten met een enkele stam van ten minste 2 meter hoog. Bedreigde boomsoorten moeten de belangrijkste doelsoorten van de projecten zijn, maar projecten die een positief effect hebben op andere bedreigde soorten en bijbehorende habitats kunnen als nevenvoordelen ook gesubsidieerd worden. Het fonds zal bij de beoordeling van de subsidieaanvragen de voorkeur geven aan projecten met een wereldrelevante relevantie (wereldwijd bedreigde soorten) ten opzichte van projecten ter bescherming van lokaal of regionaal bedreigde soorten. Het fonds kan wereldwijd projecten financieren, maar zal zich met name richten op gebieden met een hoge biologische diversiteit en gebieden waar de behoeften belangrijk zijn maar de financieringsmogelijkheden beperkt. De subsidie kan worden aangevraagd door elke organisatie die efficiënt is en expertise heeft op het gebied van de bescherming van natuur en bomen. Het fonds geeft de voorkeur aan natuurbeschermingsprojecten met een redelijk budget in verhouding tot de voorgestelde activiteiten. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die gericht zijn op het verbeteren van de staat van instandhouding van wereldwijd bedreigde boomsoorten die op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN staan. Het fonds definieert bomen als plantensoorten met een enkele stam van ten minste 2 meter hoog. 

Bedreigde soorten zijn onder meer de soorten die zijn opgenomen in de lijst van Kwetsbare (VU), Bedreigde (EN) of Kritisch Bedreigde (CR) soorten. Daarom moeten de aanvragers de status van hun doelsoort controleren op www.iucnredlist.org om er zeker van te zijn dat hun project in aanmerking komt. Als een soort als bedreigd wordt beschouwd, maar de beoordeling nog niet op de website van de Rode Lijst is gepubliceerd, moet gedetailleerde aanvullende informatie worden verstrekt die een VU, EN of CR-status rechtvaardigt.

Er zal voorrang worden gegeven aan projecten die gericht zijn op CR- en EN-species. Projecten die gericht zijn op VU-soorten zullen worden geaccepteerd wanneer onmiddellijke investeringen nodig zijn om een snelle achteruitgang een halt toe te roepen.

Werkgebied

Het fonds kan projecten financieren die over de hele wereld worden uitgevoerd, maar zal zich met name richten op gebieden met een hoge biologische diversiteit en gebieden waar de behoeften belangrijk zijn en de financieringsmogelijkheden beperkt. Wanneer er meerdere projecten in hetzelfde geografische gebied zijn, wil het fonds een concrete samenwerking relaiseren tussen de verschillende organisaties die op dit gebied actief zijn, met name de organisaties die zij reeds ondersteunt.

Doelgroep

Elke organisatie met een gevestigde expertise en efficiëntie op het gebied van planten-/bomenbescherming kan een aanvraag indienen.

Voorwaarden

 • Zie ook boven
 • Het fonds definieert bomen als plantensoorten met een enkele stam van ten minste 2 meter hoog
 • Bedreigde boomsoorten moeten de belangrijkste doelsoorten van de projecten zijn, maar projecten die een positief effect hebben op andere bedreigde soorten en bijbehorende habitats zullen worden begunstigd (nevenvoordelen).
 • Het fonds zal de voorkeur geven aan projecten met een wereldwijde relevantie (wereldwijd bedreigde soorten) ten opzichte van projecten ter bescherming van lokaal of regionaal bedreigde soorten
 • Indien de status van de soorten op de rode lijst van de IUCN verouderd is of moet worden bijgewerkt, moet de doelsoort opnieuw worden beoordeeld in samenwerking met het team van Botanic Gardens Conservation International (BGCI) dat belast is met de Global Tree Assessment.
 • De projecten moeten concrete instandhoudingsacties ter plaatse uitvoeren
 • Projecten kunnen een periode van maximaal 3 jaar beslaan.

Subsidie

Het fonds geeft de voorkeur aan natuurbeschermingsprojecten met een redelijk budget in verhouding tot de voorgestelde activiteiten. De kosten-batenverhouding zal een belangrijk criterium zijn bij de selectie van de projecten. De financiering van de algemene kosten van de organisatie zal beperkt zijn en de financiering zal bij voorkeur worden besteed aan activiteiten in het veld.

Langeafstandsreizen dienen beperkt te zijn en alleen plaats te vinden als er geen lokale expertise beschikbaar is. De beheerskosten (overhead) moeten minder dan 10% van het budget bedragen.

Het budget moet worden ingediend in Amerikaanse of Canadese dollars, euro's, Britse ponden of Zwitserse franken.

Cofinanciering
Een minimum van 20 tot 50% van de cofinanciering zal vereist zijn. Het percentage is afhankelijk van de omvang van het project en de regio's; een gediversifieerde financieringsbasis zorgt voor een betere duurzaamheid. Medefinanciering zal daarom een belangrijk criterium zijn, maar het is belangrijk om de specifieke impact van de bijdrage van het fonds te documenteren.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen
De nodige informatie moet worden verstrekt om de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

 • Heeft de projectleider de nodige ervaring en kennis?
 • Houdt het project rekening met de ervaring die is opgedaan op de voorgestelde locatie of in een andere regio?
 • Moet de doelsoort worden herbeplant of is er voldoende natuurlijke regeneratie?
 • Vermindert het project de belangrijkste bedreigingen voor de doelsoort?
 • Heeft het project waarschijnlijk negatieve gevolgen voor andere soorten?
 • Is er voldoende genetische diversiteit van gekweekte zaailingen?
 • Wat is de verwachte overlevingskans van de plantages?
 • Is de impact van het project op het milieu redelijk (team en infrastructuur in de buurt van de locatie...)?
 • Wat is de langetermijnvisie: 10 - 30 jaar (zodra nieuwe bomen tot volle wasdom zijn gekomen)?

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand