Subsidie om de Europese democratie nieuw leven in te blazen

Subsidies, Fondsen

Actiesubsidie voor creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten die de Europese democratie nieuw leven inblazen en ingaan tegen de toenemende verdeeldheid en polarisatie. Prioriteit wordt gegeven aan voorstellen die verband houden met, of plaatsvinden vóór of tijdens, de Europese verkiezingen (23-26 mei a.s.). Bijna alles is mogelijk: startfinanciering, cofinanciering of het invullen van een begrotingstekort. Subsidies zijn beschikbaar voor particulieren en organisaties, waarbij de subsidiebedragen variëren van 5.000 tot 50.000 euro.