Subsidie om kwetsbare doelgroepen te laten aanhaken bij de digitale transitie

Subsidies, Prijzen
Subsidie voor projecten gericht op de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van de digitale transitie en de digitalisering. Er is in totaal 35.000 euro beschikbaar als stimuleringsbijdrage. 

Toepassing

Subsidie om samen met netwerkpartners nieuwe manieren te ontwikkelen om werkelijk impact te hebben op volwassenen en (begeleiders van) kwetsbare kinderen en volwassenen die moeite hebben om aan te haken bij de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van Nederland.

De wereld medialiseert en digitaliseert zo snel, dat we inmiddels spreken over een digitale transitie. De subsidieverstrekker vindt dat alle Nederlanders het recht hebben hier de vruchten van te plukken. Wijsheid op het gebied van media wordt dan ook steeds belangrijker. Niet alleen voor de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden.

Daarom daagt de subsidievestrekker in de vorm van een challenge netwerkpartners uit om collectief mee te bouwen aan haar missie: Nederland wijs op het gebied van media.
Hoe bereiken je mensen die achterblijven of zijn afgehaakt tijdens de digitale transitie? En hoe ontwerp je maatwerk voor kwetsbare mensen, zoals zij die een beperking hebben of zij die in armoede of eenzaamheid leven?

Uitgangspunt van deze challenge is om de kracht van het netwerk te benutten en samen nieuwe manieren te ontwikkelen om werkelijk impact te hebben op volwassenen en (begeleiders van) kwetsbare kinderen en volwassenen.

Om deel te nemen aan de challenge vorm je een team van 4-6 personen vanuit 2 of meer netwerkpartners. De eventuele netwerkpartners kun je o.a. vinden op de website van de verstrekker. Met dit team bedenk je een eerste idee waarmee je op deelneemt aan de Accelerator Experience. Op deze dag trek je een sprint richting een scherp idee, ondersteund door een eerste prototype en aanzet tot marktstrategie. Experts op het gebied van creatief ondernemen, digitale transitie, media design en design thinking zijn de hele dag aanwezig en zorgen voor energie, input en snelheid.

De dag eindigt met een pitchronde, waarna een kundige jury maximaal 5 teams aanwijst die mee kunnen doen aan het incubator traject van drie weken. Daarin worden de teams verder begeleid bij het uitwerken van een business model, prototype en pitch. Deze teams verdelen een budget van 10.000 euro om naar eigen inzicht daaraan te besteden. Op 10 oktober krijgen de teams de kans hun pitch te houden voor een eindjury. Deze verdeelt het beschikbare stimuleringsbedrag van 25.000 euro om de doorontwikkeling van de nieuwe producten te ondersteunen.

Doelgroep

De challenge staat open voor alle bij de verstrekker aangesloten aangesloten organisaties.
Aanmelden als netwerkpartner kan via mediawijzer.net/netwerkpartner-worden.

Voorwaarden

Criteria om te kunnen winnen

  • Het idee leidt tot een krachtige manier om een van de doelgroepen volwassenen en (begeleiders van) kwetsbare kinderen en volwassenen te bereiken
  • Het idee draagt bij aan mediawijsheid van de doelgroepen volwassenen en (begeleiders van) kwetsbare kinderen en volwassenen
  • Het idee bevat een solide business case, die ambitie weerspiegelt en voldoet aan de standaarden van modern ondernemerschap
  • Laagdrempelige beschikbaarheid en bereikbaarheid van de oplossing voor netwerkpartners, begeleiders en opvoeders
  • Eindgebruikers worden betrokken bij de totstandkoming
  • Het deel van het project dat met publiek geld is gefinancierd, is en blijft gratis beschikbaar voor het hele veld
  • indien er sprake is van een verdienmodel (bv. voor extra advieswerk, additionele producten), dan zal Netwerk Mediawijsheid nadere afspraken maken over voering van het label ‘Netwerk Mediawijsheid’.

Subsidie

Er is in totaal 35.000 euro beschikbaar als stimuleringsbijdrage. Na de Excellerator Experience verdelen maximaal 5 teams een bedrag van 10.000 euro. De eindjury verdeelt een stimuleringsbijdrage van 25.000 euro onder de teams die deelnemen aan de eindpitch op 10 oktober.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).