Subsidie om werken van internationaal vooraanstaande componisten via Nederlandse professionele uitvoerenden toe te voegen aan het wereldrepertoire

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Het fonds richt zich op mogelijkheden om werken van internationaal vooraanstaande componisten via Nederlandse professionele uitvoerenden toe te voegen aan het wereldrepertoire. Daarnaast richt men zich op het onder de aandacht van het publiek te brengen en te houden, onder meer door het subsidiëren van bijzondere publicaties en muziekopnamen van Eduard van Beinum.

Doelgroep

Professionele musici en gezelschappen.

Toepassing

  • Stipendia en stipendia of compositie-opdrachten om werken van internationaal vooraanstaande componisten via Nederlandse professionele uitvoerenden toe te voegen aan het wereldrepertoire.
  • Onder de aandacht van het publiek brengen van bijzondere publicaties en muziekopnamen van Eduard van Beinum.

Aanvragen subsidie

Verzoeken voor stipendia of compositie-opdrachten kunt u uitsluitend schriftelijk (per brief) aan de stichting richten en kunnen daarna, indien nodig, telefonisch worden toegelicht. De stichting kan alleen verzoeken van professionele musici en gezelschappen in behandeling nemen.