Subsidie onderzoek Artificial intelligence

Subsidies
Subsidie voor het indienen van voorstellen om blinde vlekken in het Artificial Intelligence beleid en de programmaontwikkeling te identificeren om zo creatieve, nieuwe en verreikende benaderingen op het gebied van Artificial Intelligence te verkennen. Alle deelnemers worden uitgenodigd dezelfde vraag te beantwoorden: wat zijn de blinde vlekken op het gebied van Artificial Intelligence die opgehelderd zodat Artificial Intelligence iedereen ten goede komt. Schriftelijke definitieve voorstellen moeten tussen 5000-7000 woorden bevatten, geschreven zijn in een stijl die toegankelijk is voor niet-Artificial Intelligence specialisten en uiterlijk op 1 september 2021 worden ontvangen. Om inclusiviteit en een verscheidenheid aan inzendingen te garanderen kunnen auteurs buiten de academische wereld financiële steun aanvragen op basis van een op behoefte-gebaseerde basis tot $ 1000.

Toepassing

Subsidie voor het indienen van voorstellen om blinde vlekken in het Artificial Intelligence-beleid en de ontwikkeling van programma's op te sporen. 

De onderwerpen kunnen betrekking hebben op:

  • Blinde vlekken in de ontwikkeling van Artificial Intelligence als technologie
  • Blinde vlekken in de ontwikkeling van Artificial Intelligence als sector
  • Blinde vlekken in de ontwikkeling van overheidsbeleid, mondiaal bestuur en regelgeving voor Artificial Intelligence

Er zijn geen grenzen aan de onderwerpen die aan bod kunnen komen.  

Deze blinde vlekken kunnen kwesties betreffen als science fiction en de toekomst van Artificial Intelligence, creatieve deep fakes en de toekomst van misinformatie, Artificial Intelligence en de toekomst van gegevensgestuurde humanitaire hulp, inheemse kennis en Artificial Intelligence, en gendergerelateerd geweld en seksrobots.  

Werkgebied

Internationaal.

Doelgroep

De oproep staat open voor personen van alle academische achtergronden en sectoren.  
Voorstellen van alle groepen belanghebbenden, in het bijzonder gemarginaliseerde en ondervertegenwoordigde groepen, worden aangemoedigd, evenals voorstellen van auteurs uit het Zuiden en vernieuwende formats (kunstwerken, cartoons, video's, enz.).

Voorwaarden

Schriftelijke voorstellen moeten tussen 5000 en 7000 woorden tellen en in een voor niet-Artificial Intelligence-specialisten toegankelijke stijl worden geschreven

Subsidie

Om inclusiviteit en een verscheidenheid aan inzendingen te garanderen kunnen auteurs buiten de academische wereld financiële steun aanvragen op basis van een op behoefte-gebaseerde basis tot $ 1000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).