Subsidie onderzoek cybersecurity en vertaling naar commerciële toepassingen

Subsidies
Subsidie voor cybersecurity onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan een kennisinstelling gericht op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap op het gebied van cybersecurity met als doel het creëren van succesvolle innovatieve bedrijvigheid op het gebied van cybersecurity en het versterken van het ecosysteem binnen de sector veiligheid, zodat er nieuwe bedrijven en groeikansen voor bestaande bedrijven kunnen ontstaan. De subsidieregeling geldt voor de volle breedte van het cybersecurity onderzoeksveld en staat open voor haalbaarheidsstudies op het gebied van: monitoring & respons, digitale weerbaarheid, cyber-intelligence en de human factors in cyber security. Een subsidie bedraagt minimaal 20.000 en maximaal  40.000 euro per aanvraag.

Toepassing

Subsidie gericht op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap op het gebied van cybersecurity vanuit de onder "doelgroep" genoemde partijen met als doel het creëren van succesvolle innovatieve bedrijvigheid op basis van innovatieve onderzoeksresultaten uit genoemde onderzoeksinstellingen.

Het achterliggende maatschappelijke doel van de subsidieregeling is het versterken van het ecosysteem binnen de sector Veiligheid, in het bijzonder in de gemeente Den Haag, zodat er nieuwe bedrijven en groeikansen voor bestaande bedrijven kunnen ontstaan.

De subsidieregeling geldt voor de volle breedte van het cybersecurity onderzoeksveld en staat open voor haalbaarheidsstudies op het gebied van: monitoring & respons, digitale weerbaarheid, cyber-intelligence en de human factors in cyber security.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan cybersecurity onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan één of meerdere van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Universitaire Medische Centra;
 • Prinses Máxima Centrum
 • KNAW- en NWO-instituten
 • Nederlands Kanker Instituut (NKI)
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Voorwaarden

Rangschikkingscriteria
Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college punten toe aan de hand van de volgende criteria:

 • Kennisbasis en innovativiteit
  • Kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee
  • Vernieuwende elementen
 • Commercieel potentieel
  • Toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde
  • Markt- en commerciële perspectieven
 • Kwaliteiten van het team
  • Wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel
  • Ondernemers- en commerciële vaardigheden
  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan
  • Praktische en economische aanpak
  • Activiteitenplan
  • Projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit

De rangschikking geschiedt middels weging van de bovenstaande vier criteria (Kennisbasis en innovativiteit, Commercieel potentieel, Kwaliteiten van het team en Kwaliteit van het projectplan), waarbij elk criterium voor 25% meeweegt.

Restricties

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het uitvoeren van een Take-off haalbaarheidsstudie
 • De subsidie zal worden gewigerd als de de haalbaarheidsstudie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd meer dan een half jaar duurt.

Subsidie

Een subsidie bedraagt minimaal 20.000 en maximaal  40.000 euro per aanvraag.

Aanvragen

Zie contactgegevens.