Subsidie onderzoek genitale operaties kinderen met Differences of Sex Development

Subsidies
Subsidie voor onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut om inzicht te krijgen in de mate waarin genitale operaties worden uitgevoerd, duiding van de gevonden cijfers en een casuïstieke beschrijving. In de aanvraag moet een aanwijsbare rol van mensen met Differences of Sex Development (DSD) en/of hun ouders, patiëntenvertegenwoordiging en belangenorganisaties opgenomen zijn. Er is budget beschikbaar voor een subsidieaanvraag van maximaal € 120.000,- met een looptijd van maximaal 12 maanden. De subsidie kan online worden aangevraagd gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor onderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin genitale ingrepen plaatsvinden bij jonge kinderen met DSD/Intersekse.

Naast inzicht in het aantal chirurgische ingrepen bij DSD is duiding van de cijfers belangrijk om trends te kunnen ontdekken en verklaren. Daarnaast moet casuïstiekbeschrijving inzicht geven in factoren die hebben geleid tot het besluit tot operatie.

In deze oproep kun je een subsidieaanvraag indienen gericht op inzicht in de mate waarin genitale operaties worden uitgevoerd, gevolgd door een duiding van de cijfers en beschrijving van een aantal casussen.

Doelgroep

Onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut kunnen een aanvraag indienen.
Het onderzoek bestaat uit drie verschillende onderdelen die ieder een eigen onderzoeksmethodiek en specifieke expertise vragen. Deze specifieke expertise wordt zichtbaar in de samenstelling van de projectgroep.
In de aanvraag moet een aanwijsbare rol van mensen met DSD en/of hun ouders, patiëntvertegenwoordiging en belangenorganisaties opgenomen zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van de projectgroep.

Voorwaarden

Randvoorwaarden
De activiteiten waar subsidie voor aangevraagd kan worden betreffen:

  • Inzicht in de mate waarin genitale operaties worden uitgevoerd
  • Duiding van de gevonden cijfers
  • Casuïstiek beschrijving

Beoordelingscriteria

  • Relevantiecriteria
  • Kwaliteitscriteria

Een uitgebreidere toelichting voor wat betreft de beoordelingscriteria kun je vinden vanaf pagina 2 van bijgaande subsidieoproep.

Subsidie

Er is budget beschikbaar voor een subsidieaanvraag van maximaal € 120.000 met een looptijd van maximaal 12 maanden.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).