Subsidie onderzoek longziekten

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor een samenwerkingsverband van Nederlandse academische instellingen voor onderzoek op het gebied van het voorkómen van longziekte en longschade”,, “diagnose” en “zorg en behandeling.

Toepassing

Subsidie voor samenwerkingsverbanden van Nederlandse academische instellingen voor onderzoek gericht op longziekten die primair hun oorsprong in de longen hebben.