Subsidie onderzoek Natuurkunde, publicaties van dit ondezoek en aanschaf apparatuur

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van de bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks wordt er bepaald voor welk onderzoek er geld beschikbaar gesteld zal worden. Dit jaar is de subsidie bestemd voor onderzoek op het gebied van de natuurkunde. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro. Nadrukkelijk nodigt de verstrekker ook vrouwen uit te reageren.

Toepassing

Bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek of publicatie daarvan.

Financiële ondersteuning kan o.a betrekking hebben op:

  • onderzoek of onderzoekingen en vereiste hulp daarbij
  • aanschaffing of samenstelling van instrumenten en andere hulpmiddelen
  • uitgave van resultaten van onderzoekingen of het reproduceren van platen daarin studiereizen in het binnen- of buitenland
  • alles wat verder voor wetenschappelijk onderzoek zal nodig blijken.

Jaarlijks wordt er bepaald voor welk onderzoek er geld beschikbaar gesteld zal worden. In 2020 is de subsidie bestemd voor onderzoek op het gebied van de natuurkunde.

Voorwaarden

Bij de selectie voor toekenning van de bate zal gelet worden op de mate waarin de aanvraag geacht mag worden een bijdrage te leveren aan het omschreven vakgebied met bijzondere aandacht voor originaliteit. Gegeven de beperkte financiering vanuit het fonds zal tevens worden beoordeeld of het voorstel tot resultaat kan leiden en mogelijk elders financierbaar is. Nadrukkelijk nodigt de verstrekker ook vrouwen uit te reageren.

Subsidie

Jaarlijks is er een bedrag van € 25.000,- beschikbaar.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden gezonden aan de secretaris natuurwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. dr. A.P. IJzerman via secretaris@khmw.nl.

Meesturen

  • Naam, voornamen, woonplaats en werkkring van de aanvrager, en wanneer het een instelling betreft, een duidelijke aanduiding daarvan
  • CV en publicatielijst van de aanvrager
  • Omschrijving van het doel waartoe de bate zal worden besteed; d. een zo nauwkeurig mogelijke begroting van de kosten
  • Eeventuele aanvullende toelichting