Subsidie onderzoek Natuurkunde, publicaties van dit ondezoek en aanschaf apparatuur

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van de bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks wordt er bepaald voor welk onderzoek er geld beschikbaar gesteld zal worden. Dit jaar is de subsidie bestemd voor onderzoek op het gebied van de natuurkunde. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro. Nadrukkelijk nodigt de verstrekker ook vrouwen uit te reageren.

Toepassing

Bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek of publicatie daarvan.

Financiële ondersteuning kan o.a betrekking hebben op: