Subsidie ontwerpers en vormgevers

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. In 2020 is er € 1.200.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving en gericht zijn op  minstens een van de volgende doelstellingen:

 • Bevorderen van experimenten en crossovers
 • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
 • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
 • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
 • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
 • Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Vormgeving is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Festivals
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving aanvragen binnen de Deelregeling Festivals. 

Presentaties in het buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design; animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design en aanverwante disciplines.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

Subsidie

In 2020 is er € 1.200.000 euro subsidie beschikbaar.

Voorwaarden

Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

 • Bevorderen van experimenten en crossovers
 • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
 • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
 • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
 • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
 • Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Je kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum je conceptaanvraag of projectplan voor aanvraag ter advies voorleggen aan een stafmedewerker van het fond. Dit kan per e-mail of telefonisch. We adviseren je van deze mogelijkheid gebruik te maken.