Subsidie ontwikkeling jongeren in een achterstandssituatie

Subsidies, Fondsen

Subsidie om gemotiveerde jongeren, die in een achterstandssituatie verkeren, in staat te stellen zich te ontwikkelen om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.

Toepassing

Financiële ondersteuning van sociale initiatieven voor jongeren die vallen binnen deze doelstelling.
Dit kan op diverse terreinen zijn en gericht op bijvoorbeeld: