Subsidie ontwikkeling talent in de professionele kunsten

Subsidies
Projectsubsidie voor het ontwikkelen van talent in de professionele kunsten op het gebied van beeldende kunst, design, architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus en letteren. De aangevraagde subsidie moet minimaal 80.000 euro bedragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van talenten in de professionele kunsten op het gebied van:

 • Beeldende kunst, design of architectuur
 • Muziek
 • Audiovisuele kunst en film
 • Theater, dans, circus
 • Letteren

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van:

 • Rechtspersonen
 • Rechtspersonen en natuurlijke personen
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste drie rechtspersonen.

Indien het samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid bezit:

 • Wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid
 • Draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant

Voorwaarden

 • Het project draagt bij aan het Brabantse cultuursysteem
 • Het project is gericht op de ontwikkeling van talenten
 • Het project is gericht op het opstellen en uitvoeren van een talentontwikkelprogramma
 • Het talentontwikkelprogramma kan uiterlijk 31 december 2022 worden afgerond
 • Het project is gericht op het doorontwikkelen van het talentontwikkelprogramma
 • De subsidieaanvrager en de deelnemers van het samenwerkingsverband zijn gedurende de projectperiode bereid deel te nemen aan door de provincie georganiseerde activiteiten in het kader van Talenthub Brabant
 • Het project is gericht op het delen van kennis met andere subsidieontvangers binnen Talenthub Brabant
 • Het project is gericht op een van de volgende disciplines:
  • Beeldende kunst, design of architectuur
  • Muziek
  • Audiovisuele kunst en film
  • Theater, dans, circus of letteren
 • Het project is gericht op de ontwikkeling van de competenties van talenten op het gebied van:
  • Artistieke kwaliteiten
  • Ondernemerschap
  • Werkhouding
 • Het project omvat tevens een aanpak voor het uitvoeren van een nul-meting, waarmee het niveau van de artistieke kwaliteit, ondernemerschap en werkhouding van een talent bepaald wordt
 • Het project omvat tevens een aanpak gericht op het opstellen en uitvoeren van een individueel ontwikkelplan per talent
 • De subsidieaanvrager verklaart dat hij de volgende codes onderschrijft:
  • Governance Code Cultuur
  • Fair Practice Code
  • Code Diversiteit & Inclusie
 • De deelnemers aan het samenwerkingsverband dragen bij aan het project door het inzetten van hun:
  • Kennis
  • Netwerk
  • Faciliteiten
 • Het project voorziet in het aanstellen van een coördinator die in voldoende mate zelfstandig kan opereren en uitvoering geeft aan het talentontwikkelprogramma
 • Het project is gericht op een door het samenwerkingsverband gezamenlijk gedragen selectie van talenten
 • Het project is gericht op de zichtbaarheid van het talent en het talentontwikkelprogramma
 • Indien het project betrekking heeft op beeldende kunst, dans of muziek, vermeldt de subsidieaanvrager of binnen het project aandacht wordt besteed aan urban, zijnde een stroming waarbij de artistieke inhoudelijkheid voortkomt uit of beïnvloed wordt door een grootstedelijke context
 • Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
  • Op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
  • Een sluitende begroting overeenkomstig het vastgestelde begrotingsformat.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • Voor het project reeds subsidie is ontvangen op basis van een andere provinciale subsidieregeling
 • De aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 80.000

Subsidie

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is voor de verschillende onderdelen:

 • Beeldende kunst, design of architectuur: € 612.000
 • Muziek: € 537.000
 • Audiovisuele kunst en film: € 440.000
 • Theater, dans en circus: € 450.000
 • Letteren: € 140.000 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand