Subsidie op het gebied van kunst en cultuur, jongeren en maatschappij

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van een breed scala aan projecten op het gebied van kunst en cultuur en jongeren en maatschappij, waarbij het in dat laatste geval moet gaan om projecten gericht op jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Je kunt een aanvraag indienen vanaf 10.000 euro.

Toepassing

Het fonds komt voort uit het SNS Reaal fonds en financiert een breed scala aan projecten op het gebied van kunst en cultuur en jongeren en maatschappij.

Subsidie

Minimaal 10.000 euro.

Algemene voorwaarden

 • Het gaat om projectgebonden activiteiten.
 • De aanvrager is een Nederlandse rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, B.V. of N.V. zonder winstoogmerk. (NB een stichting, vereniging, B.V. of N.V. in oprichting is geen rechtspersoon en kan dus ook geen aanvraag indienen!);
 • Van N.V.’s en B.V.’s komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning. 
 • Het project wordt grotendeels gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • De resultaten zijn in Nederland en/of de overzeese gebiedsdelen toegankelijk voor de samenleving.
 • Het aangevraagde bedrag is minimaal €10.000.
 • Voor de financiering van het project is er een evenwichtige verdeling tussen bijdragen van overheid, bedrijfsleven en privaat en/of publiek geld.
 • Het project heeft betrekking op de pijlers Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij of één van de programmaregelingen.
 • Het project is gericht op publieksbereik en toegankelijkheid.
 • Het project heeft actualiteitswaarde, is relevant en heeft een zekere urgentie. Het is van aanvullend belang binnen het huidige aanbod.

Kunst en cultuur

Financiële ondersteuning van een breed scala aan (interdisciplinaire) projecten op het gebied van muziek, theater, dans, e-culture, design, mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur, nieuwe media en andere disciplines.  Ook Festivals, Publicaties, Mediaproducties en Educatieprojecten kunnen in aanmerking komen.

Subsidie
Minimaal 10.000 euro.

Voorwaarden

 • Alleen professionele kunsten: zowel de makers als uitvoerenden zijn professional. Geen ondersteuning van amateurkunst.
 • Projecten in regio’s in Nederland waar, in vergelijking met de Randstad, minder aanbod van kunst en cultuur is, hebben de aandacht.
 • Dat geldt ook voor vernieuwende initiatieven of projecten die bijdragen aan vernieuwing van de sector.
 • In je voorstel toon je ondernemerschap en streef je naar zelfredzaamheid.
 • Uitsluitend niet-reguliere activiteiten van geregistreerde musea en culturele instellingen worden ondersteund.
 • Producties met een sociaal-maatschappelijk karakter kunnen ook passen binnen Jongeren & Maatschappij.
 • Aanvragen van individuele kunstenaars en eenmanszaken komen niet in aanmerking voor ondersteuning. 

Jongeren en maatschappij

Geletterdheid/Mediawijsheid, Omgaan met geld en Ondernemen zijn thema’s die voor jongeren belangrijk zijn om in de samenleving hun weg te vinden.

Daarom staan deze onderwerpen centraal bij projecten voor jongeren van 12 tot 30 jaar die door Fonds 21 worden ondersteund. Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van maatschappelijke kansen. Ook steun voor educatieprojecten die over deze thema's gaan.

Subsidie
Minimaal 10.000 euro.

Voorwaarden

 • Het project richt zich op jongeren tussen 12 en 30 jaar.
 • Het project past in een van de thema's: Geletterdheid/Mediawijsheid, Omgaan met geld of Ondernemen.
 • Het project is bij voorkeur ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep.
 • Participatie staat centraal.
 • Het project streeft emancipatie na; verbetering van maatschappelijke kansen en (economische) zelfredzaamheid van jongeren.
 • Het fonds heeft ook belangstelling voor educatieprojecten die aansluiten bij een van de thema's. De volgende criteria spelen nadrukkelijk een rol bij de behandeling van educatieaanvragen:
  • De kwaliteit van de educatieve begeleiding is aantoonbaar.
  • Er is een goede afstemming met scholen m.b.t. curricula en leerinhoud.
  • De inhoud en vorm van het project sluiten goed aan bij de belevingswereld van de beoogde doelgroep.
  • Het Fonds heeft aandacht voor projecten waarbij een jonge doelgroep wordt betrokken om leeftijdgenoten te bereiken (peer educatie).
  • We staan open voor projecten van externe aanbieders in het onderwijs, onderwijsinstellingen zelf kunnen geen aanvraag indienen.

Aanvragen

De aanvraag moet je minimaal vier maanden voor de start van het project indienen. De hele aanvraag gaat digitaal, via de website van het fonds.

Voordat een link naar het aanvraagformulier zichtbaar wordt op de website van het fonds moet je eerst een "Quickscan invullen" (zie links).
Wanneer je deze hebt ingevuld, en je voldoet aan de voorwaarden, kun je verder met het invullen van de aanvraag.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand