Subsidie op het gebied van leefbaarheid in relatie tot de coronacrisis

Subsidies
Subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven die niet gericht zijn op het maken van winst en die de leefbaarheid in wijken, dorpen en gemeenten tijdens de coroniscrisis vergroten. Het is belangrijk is dat je nog niet bent begonnen met je project voor de subsidieaanvraag. Per regio is er 10.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie overigens online aanvragen. De subsidie wordt verdeeld per gebied en op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot dat het ingestelde subsidieplafond is bereikt.

Toepassing

Subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven in Friesland die de leefbaarheid ten tijde van de coronacrisis vergroten in wijk, dorp of gemeente en die gericht zijn op de inwoners van die wijk, dat dorp of die gemeente.

Doelgroep

De activiteit waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet gericht zijn op de inwoners van de provincie Friesland.

Werkgebied

Provincie Friesland, waarbij de subsidieverstrekker gebruik maakt van de onderstaande gebiedsindeling:

  • Waddeneilanden, bestaande uit de gemeenten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland
  • Noordoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Noardeast- Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
  • Noordwest Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden
  • Zuidwest Fryslân, bestaande uit de gemeenten: de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân
  • Zuidoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen

Voorwaarden

  • De activiteit dient gericht te zijn op maatschappelijke initiatieven in Friesland die de leefbaarheid ten tijde van de coronacrisis vergroten in wijk, dorp of gemeente en die gericht zijn op de inwoners van die wijk, dat dorp of die gemeente
  • De uitvoering van deze activiteiten dient mogelijk te zijn binnen de maatregelen die de overheid heeft getroffen met betrekking tot de voorkoming van de verspreiding van het coronavirus

  •  

    De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd mag nog niet zijn gestart of zijn uitgevoerd voordat de aanvraag is ingediend

Subsidie

Per aanvraag wordt € 500  subsidie verstrekt.
De subsidie wordt verdeeld per gebied en op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot dat het ingestelde subsidieplafond is bereikt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Relevante links