Subsidie op het gebied van natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, sport, gezondheid, mensenrechten, cultuur en welzijn

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu), ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, cultuur en welzijn, inclusief sport en gezondheid, in binnen- en buitenland.

Toepassing

Het ondersteunen van projecten, organisaties en privé personen (waaronder scholen en gezondheidsinstellingen), verenigingen en ondernemingen, al dan niet op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu), ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, cultuur en welzijn (inclusief sport en gezondheid) in binnen en buitenland.

Het accent van de werkzaamheden liggen op gehandicapten(zorg), jeugd en ouderen, met name in Nederland. Daarnaast is er een deel van het budget gereserveerd voor donaties in de regio.

Voorwaarden

  • Project of organisatie moet gericht zijn op het algemeen
  • Geen winstoogmerk
  • Financieel afhankelijk van giften
  • Dienen van maatschappelijke, ideële, sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke doelen of doelen ten behoeve van kunst, welzijn of zorg.

Aanvragen

Per e-mail of per post.

Het bestuur van het fonds kan daarna, om nader inzicht te krijgen in de besteding van de donatie, de kwaliteit van het management en de continuïteit van het project, nadere informatie opvragen.

Relevante links