Subsidie open source applicaties klimaatverandering

Subsidies, Prijzen
Subsidie om je codeervaardigheden in te zetten om de meest urgente problemen van deze tijd, namelijk de klimaatverandering, aan te pakken. Via deze competitie kun je meedoen aan de strijd tegen klimaatverandering door open source-oplossingen in de cloud te bouwen en te implementeren die oplossingen bieden voor schoon water en sanitaire voorzieningen, geen honger in de wereld en verantwoorde consumptie en groene productie. De beste oplossingen maken kans op $ 200.000, $ 25.000 en $ 10.000. Daarnaast ontvangen de gekozen projecten uitgebreide ondersteuning om de oplossing te implementeren. Je kunt je online aanmelden gedurende de aanmeldperiode.

Toepassing

In de ze call kun je meedoen aan de strijd tegen klimaatverandering door open source-oplossingen in de cloud te bouwen en te implementeren. Door deel te nemen, bouw je essentiële vaardigheden op voor jezelf en je teams en implementeer je oplossingen om gemeenschappen over de hele wereld te helpen.

De ze call is gebaseerd op open source-principes en vraagt ontwikkelaars en probleemoplossers om teams te vormen en oplossingen te ontwikkelen die specifieke problemen op een unieke, duidelijk aantoonbare manier aanpakken. De meest succesvolle oplossingen zijn diegene die de grootste impact hebben op de gemeenschap met de kleinste technologische voetafdruk. De winnaar van vorig jaar, Agrolly, is een perfect voorbeeld, met zijn mobiele applicatie om kleine boeren te helpen beter te begrijpen wat ze moeten planten, gebaseerd op weerpatronen en gewaskenmerken.

Volgens de Verenigde Naties "zijn de gevolgen van de klimaatverandering mondiaal in omvang en ongekend. Zonder drastische maatregelen vandaag, zal aanpassing aan deze effecten in de toekomst moeilijker en kostbaarder zijn."

Gezien de verstrekkende en verwoestende gevolgen van klimaatverandering is de call in onderstaande drie subthema's.

Schoon water en sanitaire voorzieningen
Water is de natuurlijke hulpbron die het meest wordt bedreigd door de klimaatverandering en is een eerste vereiste voor leven op aarde.
Van intelligente oplossingen voor kleine boeren tot recyclagedouches, technologie kan een belangrijke impact hebben op de beschikbaarheid van water en het verbruik ervan.

Geen honger
135 miljoen mensen lijden acute honger, en de klimaatverandering is een belangrijke factor die daartoe bijdraagt.
Technologie kan boeren helpen meer gewassen te verbouwen in gebieden aan de rand van de droogte of organisaties helpen snel bederfelijke waren te distribueren van kleine winkels naar plaatselijke daklozenopvangcentra.

Verantwoorde productie en groene consumptie
Wereldwijde consumptie en productie zijn de motor van de wereldeconomie, maar zijn onlosmakelijk verbonden met het milieu.
Technologie kan op vele manieren helpen, van aanbevelingen over energie-efficiëntie tot het aangeven van de koolstofvoetafdruk van aankopen die we doen.

Voor alle drie de thema's kun je gebruik maken van een starter kit om applicaties te bouwen. Met deze door experts gevalideerde tools en hulpmiddelen kun je een vliegende start maken met je eigen oplossing.

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

 • De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van vier criteria, waarbij wordt nagegaan of de oplossing een reëel probleem oplost en doeltreffend gebruik maakt van technologie.
  • Volledigheid en overdraagbaarheid
   Hoe volledig is het idee uitgevoerd? Kan het een impact hebben in het veld? Kan het elders worden toegepast?
  • Doeltreffendheid en efficiëntie
   Is de oplossing gericht op een gebied met hoge prioriteit? Bereikt ze haar doel doeltreffend en efficiënt? Kan zij worden opgeschaald?
  • Ontwerp en gebruiksvriendelijkheid
   Hoe goed is het ontwerp, de gebruikerservaring en het gebruiksgemak van de oplossing? Hoe snel kan de oplossing in gebruik worden genomen?
  • Creativiteit en innovatie
   Hoe uniek was de aanpak voor het oplossen van een al lang bestaand of voorheen hardnekkig probleem?
 • Inzendingen moeten gebruikmaken van een of meer IBM Cloud-diensten of IBM-systemen. Als deelnemer ontvang je gratis credits om gebruik te maken van de IBM clouddiensten
  Gebruik van API's van sponsors of gelieerde ondernemingen en open-sourcebibliotheken wordt ook aangemoedigd.
 • Teams van kunnen bestaan uit maximaal vijf  deelnemers, elk ten minste 18 jaar oud
 • Een deelnemer mag niet van meerdere teams deel uitmaken
 • Winnende teams zullen worden onderworpen aan een code review na sluiting van de inzendingen.

Prijs

Alle winnaars krijgen een uitnodiging voor de Call for Code Global Award Announcement en steun van de Linux Foundation.

Er zijn vijf prijzen te verdelen:

 • Hoofdprijswinnaar  $ 200.000 
  Gelijk verdeeld over het team en ondersteuning bij de implementatie van de oplossing
 • Eerste en tweede prijs: $ 25.000
 • Derde en vierde prijs: $ 10.000

Daarnaast zijn er universiteitsprijzen en regionale prijzen beschikbaar.

Aanmelden

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

 

Relevante links