Subsidie opleiding jongeren in ontwikkelingslanden

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Financiële ondersteuning van kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in ontwikkelingslanden als Kenia, Oeganda, Tanzania of Zambia, zodat ze een (beroeps)opleiding kunnen volgen. Aanvragen kunnen worden gedaan voor een individuele studiefinanciering en voor projectfinancieringen door organisaties. Voor projectfinanciering is er jaarlijks ca. € 211.747 subsidie beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld ca. € 4.000. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kun je vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in ontwikkelingslanden in staat te stellen een (beroeps)opleiding te volgen, zodat zij meer kans hebben op een baan, en zichzelf en hun familie in de toekomst kunnen onderhouden.

Organisaties met een onderwijsdoelstelling die kleine projecten willen uitvoeren ter verbetering van de educatiemogelijkheden van jongeren, maar daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken kunnen projectfinanciering aanvragen.

Individuele jongeren in ontwikkelingslanden kunnen bovendien een studiefinanciering aanvragen.

Werkgebied

Kenia, Oeganda, Tanzania of Zambia 

Voorwaarden

Projectfinanciering organisaties

 • De doelstelling van het project of de instelling is om kansarme jongeren aan een beroepsopleiding en een kans op de arbeidsmarkt te helpen. Dat kan in allerlei vormen; bijvoorbeeld de bouw of inrichting van een school of lokaal, materiaal voor een opleiding, training van trainers, de opzet van een opleiding, etc
 • Het aangevraagde bedrag niet hoger is dan EUR 10.000,-
 • Er kan duidelijk projectplan worden overlegd

Individuele studiefinanciering

 • Tussen de 12 en 25 jaar oud
 • Woonachtig in een ontwikkelingsland 
 • De aanvraag een beroepsopleiding (middelbaar of hoger) betreft
 • Aanvrager aantoonbaar niet in de financiële gelegenheid is om een beroepsopleiding te volgen, bijvoorbeeld omdat de ouders daar geen geld voor hebben
 • Aanvrager heel graag een opleiding wil volgen, en in staat is daar een goede motivatie voor te geven
 • Aanvrager de studie gaat volgen in het land waar hij/zij woont

Subsidie

Voor projectfinanciering is er jaarlijks ca. € 211.747 subsidie beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld ca. € 4.000.
 

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Deze invullen, en vervolgens inclusief de gevraagde bijlagen naar het fonds toesturen, per post of per e-mail.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

 1. De initiële aanvraag
 2. De definitieve aanvraag

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand