Subsidie opleiding tot psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een kinder- en jeugd ggz instelling

Subsidies
Subsidie voor de financiering van opleidingen in een Jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar. Het kan hierbij gaan om opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog verpleegkundig specialist. De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt per gerealiseerde opleidingsplaats, en is mede afhankelijk van de verzorgde opleidingsplaats, maar bedraagt tussen de 45.100 en 88.900 euro per kalenderjaar, per gerealiseerde opleidingsplaats. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor de financiering van opleidingen in een Jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar. 
Bij het verstrekken van de subsidie wordt onderscheid gemaakt naar instroom en doorstroom.

Het kan hierbij gaan om de onderstaande zorgopleidingen:

 • Gezondheidszorgpsycholoog in ggz
 • Klinisch psycholoog in ggz
 • Psychiater in ggz
 • Psychotherapeut in ggz
 • Klinisch Neuropsycholoog in ggz
 • Verpleegkundig specialist ggz

Doelgroep

Opleidingsinrichtingen of praktijkopleidingsinrichtingen die uitsluitend zorg leveren aan jeugdigen tot 18 jaar.

Voorwaarden

 • De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een opleidingsinrichting die voor het verzorgen van (een deel van) de opleiding tot psychiater is erkend door de RGS of aan een praktijkopleidinginstelling die voor de desbetreffende zorgopleiding is erkend door de CRT of de RSV
 • Bij het verstrekken van de subsidie wordt onderscheid gemaakt naar instroom en doorstroom

Subsidie

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt, per gerealiseerde opleidingsplaats in fte. 

Een opleidingsplaats in fte bedraagt ten hoogste het aantal uren van het dienstverband overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling.

Subsidiebedrag per opleidingsplaats per fte

 • Gezondheidszorgpsycholoog in ggz
  Subsidiebedrag per fte: € 45.100
 • Klinisch psycholoog in ggz
  Subsidiebedrag per fte: € 84.700
 • Psychiater in ggz
  Subsidiebedrag per fte: € 85.500
 • Psychotherapeut in ggz
  Subsidiebedrag per fte: € 57.300
 • Klinisch Neuropsycholoog in ggz
 • Subsidiebedrag per fte: € 88.900
 • Verpleegkundig specialist ggz
  Subsidiebedrag per fte: € 83.600,–

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het aanvraagformulier invullen, en vervolgens per post opsturen naar de verstrekker.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand