Subsidie organisatie culturele activiteiten grensregio's EU

Subsidies
Subsidie voor culturele activiteiten in de grensregio's van de Europese Unie die bijdragen aan sociale verbinding. Per project kan een subsidie van minimaal € 600.000 en maximaal € 1.400.000 worden aangevraagd. Aanvragen via het principe 'first come, first serve'. 

Toepassing

Subsidie voor de organisatie van culturele activiteiten in de grensregio's van de EU die mensen met verschillende culturele achtergronden verbinden.

Je project moet gericht zijn op jongeren tussen de 15 en 24 jaar. en zorgen voor sterkere onderlinge banden, meer vertrouwen en betere communicatie tussen Nederland en deze landen.

Het kan hierbij gaan om activiteiten zijn op het gebied van de beeldende kunst, podiumkunsten, film en letteren. Maar het kan ook gaan om multidisciplinaire kunstvormen, cultureel erfgoed, en de ontwerpsectoren architectuur, design en nieuwe media.

Voorwaarden

 • Je project moet in ieder geval bijdragen aan:
  • Een krachtiger lokale cultuursector, gericht op maatschappelijke innovatie
  • Meer cultuurparticipatie door jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar
  • Een veiliger en duurzamer leefomgeving in steden
  • Duurzaam behoud van lokaal cultureel erfgoed
 • Je organisatie moet samenwerken in een samenwerkingsverband (alliantie) met creatieve of culturele organisaties uit Nederland, uit de grensregio's van Europa, of uit een ander land.
 • In je samenwerkingsverband zit ten minste 1 partner uit Nederland en 1 partner uit het doelland
 • De hoofdaanvrager mag afkomstig zijn uit Nederland of uit een ander land
 • Er kunnen commerciële organisaties meedoen aan het project, maar alleen non-profit organisaties kunnen penvoerder zijn.

Werkgebied

Je project moeten plaatsvinden in een van de volgende landen in de ring aan de grenzen van de Europese Unie.

Restricties werkgebied

 • Het land mag niet op de DAC-lijst van minst ontwikkelde landen staan
 • Er is een ambassade operationeel
 • Het land is geen land binnen de Europese Economische Ruimte
 • De landen Libanon, Mali en de Palestijnse gebieden zijn uitgesloten als doellanden voor deze regeling

Subsidie

Minimaal € 600.000 en maximaal € 1.400.000 per projectaanvraag.
De regeling Creative Twinning subsidieert 4 tot 8 projecten.

Aanvragen

Via de website van de subsidieverstrekker (zie links)

Aanvraagtermijn
Er is een aanvraagtermijn van toepassing (zie rechtsboven)