Subsidie organisaties klassieke muziek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van klassieke muziek, zoals orkesten, ensembles, performing arts festivals en organisaties die zich inzetten voor talenten.  Alleen rechtspersonen kunnen een subsidieaanvraag indienden. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 10.000 en € 30.000. Je kunt de subsidie tijdens de aanvraagperioden online aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor organisaties op het gebied van klassieke muziek die streven naar continuïteit en zelfredzaamheid op de lange termijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Orkesten, ensembles, performing arts festivals
 • Organisaties die zich inzetten voor talenten (jong en oud) op het gebied van klassieke muziek
 • Organisaties die duidelijke lange-termijnambities hebben
 • Organisaties met een werkterrein in Nederland, die hier ook gevestigd zijn

Voorwaarden

 • Je bent actief op het gebied van klassieke muziek
 • Je streeft naar continuïteit en zelfredzaamheid

Restricties

Onderstaande personen en activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

 • Aanvragen van privé personen
 • Kosten voor onderzoek en publicaties, studiekosten, seminars, congressen en internationale reizen
 • Politiek getinte of evangeliserende organisaties
 • Eenmalige activiteiten
 • Aanvragen van bemiddelende bureaus worden niet in behandeling genomen

Subsidie

Het fonds verstrekt in principe giften met een tegenwaarde tussen de € 10.000,00 en € 30.000,00.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier op de website van het fonds (zie links).

Let op
Je kunt de aanvraag alleen indienen in bepaalde perioden (zie aanvraagperioden).

Meesturen
Tijdens het invullen van het formulier moet je wellicht de onderstaande bijlagen meesturen. 
Zorg dus dat je deze bij de hand hebt voor je begint met je aanvraag!

 • Beschrijving van de organisatie (incl. publiciteit- en marketingplan indien van toepassing)
 • Financierings-/dekkingsplan van de organisatie
 • Recente beleids- en activiteitenplan, inclusief overzicht van de huidige fondsenwervende activiteiten
 • Exploitatiebegroting van het lopende/ komende jaar
 • Recent jaarverslag en financieel jaarverslag (resultatenrekening en balans)
 • Kopie statuten
 • Actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Begeleidende brief waarin u het bevorderen van de zelfredzaamheid motiveert.