Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten.

Toepassing

Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die zich bezighouden met ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen die zich in hun laatste levensfase bevinden. 

Voorwaarden

  • De aanvrager is een algemeen nut beogende instelling
  • De aanvraag heeft te maken met ouderen, al dan niet in de laatste levensfase

Subsidie

Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten.

Aanvragen

Schriftelijk.