Subsidie plaatselijke bibliotheken

Subsidies
Subsidie voor activiteiten op het gebied van o.a. leesbevordering en uitbreiding van de collecties van bibliotheken gericht op jongeren tot 18 jaar, jongeren in het VMBO en leerlingen met een meertalige achtergrond. De subsidie kan worden verstrekt aan plaatselijke bibliotheken. Pe subsidie is er 10.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor het uitbreiden van bibliotheekcollecties, expertise, of op leesbevordering gerichte activiteiten.
De activiteiten of het project moet in ieder geval gericht op één of meer van de volgende doelgroepen:

  • Jongens tot 18 jaar;
  • Leerlingen in het vmbo
  • Leerlingen met een meertalige achtergrond

Doelgroep

Lokale bibliotheken, zoals bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
  • Een lokale bibliotheek kan maximaal één keer een subsidie ontvangen

Restricties

Activiteiten die op het tijdstip van indiening van de aanvraag zijn gestart, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.