Subsidie popmuziek

Subsidies
Subsidie voor popmuzikanten voor een optreden op een professioneel poppodium en het inhuren van een producer, videomaker of fotograaf voor (online) promotie, of het inhuren van andere professionals om aan andere facetten (songstructuren, setlists, performance, totaalpakket, etc.) van de popact te werken. Je kunt twee keer per cultureel seizoen subsidie aanvragen, voor twee verschillende optredens.

Toepassing

Subsidie voor een project van een popact met daarin de twee volgende activiteiten:

 • Een optreden op een professioneel poppodium en
 • Inhuur van een professional, zijnde een:
  • Producer om studio-opnames te maken voor (online) promotie; en/of
  • Videomaker om een clip te produceren voor (online) promotie; en/of
  • Fotograaf om foto's te maken voor (online) promotie; en/of
  • Andere professional om aan andere facetten (songstructuren, setlists, performance, totaalpakket, etc.) te werken.

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Doelgroep

Popacts.

Voorwaarden

 • Er is vooraf inhoudelijke afstemming met een organisatie verbonden aan Pop Punt geweest
 • Uit het projectplan moet duidelijk naar voren komen dat het optreden plaatsvindt op een professioneel podium, de datum van het optreden moet vastgelegd zijn
 • Uit het projectplan moet duidelijk naar voren komen dat de activiteit op een professionele wijze gaat plaatsvinden en zal worden uitgevoerd door een professioneel producer, videomaker, fotograaf of een professional op andere facetten
 • In de begroting moeten duidelijk de kosten en baten zijn opgenomen die verband houden met het project

Subsidie

Je kunt per optreden maximaal € 500 aanvragen, en kunt per cultureel seizoen maximaal twee keer subsidie aanvragen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
 • Een begroting met daarbij offertes van de inhuur van de professional en een duidelijke raming van de te maken projectkosten en eventuele projectinkomsten
 • Een schriftelijke bevestiging van het optreden van het professionele poppodium
 • Een bewijs van inhoudelijke afstemming van het projectplan en de begroting door een organisatie verbonden aan Pop Punt
 • Wanneer de popact uit meer dan één lid bestaat, dient de aanvraag ook vergezeld te gaan van een door alle leden ondertekende volmacht, waaruit blijkt dat de aanvrager namens de gehele popact subsidie aanvraagt