Subsidie primair en voortgezet onderwijs internationalisering

Subsidies
Subsidie voor introductie of verdere ontwikkeling van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs. Er is maximaal € 20.000,- beschikbaar per instelling. Je kunt subsidie aanvragen voor zaken als leerlingenmobiliteit, lerarenmobiliteit, studentenstages, vvto, tto. Elos en International Primary Curriculum.

Toepassing

Subsidie bestemd voor de introductie, of verdere ontwikkeling, van internationalisering in het schoolbeleid van het primair en voortgezet onderwijs.

De internationalisering moet betrekking hebben op een of meer van onderstaande activiteiten.

 • Invoering of verdere ontwikkeling van vvto, tto, Elos, International Primary Curriculum of soortgelijk internationaliserend onderwijsconcept in het schoolbeleid
 • Leerlingenmobiliteit: samenwerking of uitwisseling van leerlingen met een buitenlandse partnerinstelling
 • Lerarenmobiliteit: nascholing in het buitenland van leraren, schoolleiders en lerarenopleiders
 • Studentenstages: onderwijskundige stages met een onderzoekscomponent in het buitenland van studenten, niet zijnde extranei, die een lerarenopleiding volgen aan een instelling voor hoger onderwijs

Voorwaarden

Algemene criteria

 • Als je start met internationalisering moet je kunnen aantonen dat internationalisering verankerd gaat worden in het schoolbeleid en dat de activiteit waarvoor de subsidie bestemd is hieraan bijdraagt
 • Wanneer je al met internationalisering bent gestart, en die internationalisering verder wil ontwikkelen, moet je kunnen aantonen dat de internationalisering is verankerdin het schoolbeleid door opname in schoolplan, een beleidsplan internationalisering of het toerusten van een coördinator of commissie internationalisering

Criteria specifiek voor leerlingenmobiliteit of lerarenmobiliteit

 • Je moet kunnen aantonen dat de leeropbrengsten van de met de subsidieaanvraag samenhangende activiteit breed worden verspreid binnen de school
 • Het contact tussen de leerlingen staat aantoonbaar centraal
 • Er is aantoonbaar sprake van een samenwerking tussen de subsidieaanvrager en een buitenlandse school
 • Dde leeropbrengst wordt gedeeld met andere scholen
 • De financiële inbreng van de instelling bedraagt aantoonbaar minimaal 20% van de totaal begrote kosten

Criteria specifiek voor internationaliserende onderwijsconcepten

 • Je draagt aantoonbaar bij aan de begrote kosten
 • Wanneer je al met internationalisering bent gestart, en deze verder wilt ontwikkelen, moet je de leeropbrengsten delen met andere scholen
 • Als de subsidieaanvraag samenhangt met tto of vvto vinden de activiteiten plaats binnen de reguliere lesuren en is 50% van de subsidie bestemd voor scholing of nascholing van leraren
 • Als je al bent gestart met internationalisering, en dit verder wilt ontwikkelen, moet de activiteit bijdragen aan samenwerking tussen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs of de doorlopende leerlijn

Restricties

 • De activiteit mag niet al worden gesubsidieerd via Erasmus+
 • Op de buitenlandse partnerinstelling mag geen Nederland worden gebruikt als instructietaal, tenzij de instelling zich in Vlaanderen bevindt
 • De buitenlandse partnerinstelling bij leerlingen- en lerarenmobiliteit en studentenstages mag zich niet op Bonaire, Saba of St. Eustatius bevinden
 • De buitenlandse partnerinstelling bij leerlingenmobiliteit en studentenstages is geen commerciële instelling is
 • Voor deze activiteiten in de afgelopen drie jaar niet via de regeling subsidie is aangevraagd
 • De activiteiten geen betrekking hebben op tpo

Subsidie

Maximaal € 20.000 per instelling per schooljaar, afhankelijk van het soort activiteit, niveau van de vestiging en het 6-cijferig Brin-nummer van de instelling. Vervolgens wordt getoetst hoeveel subsidie de instelling als geheel ontvangt, een maximum voor het 4-cijferig Brin-nummer.

Zie pagina 3 van de bijlage voor een uitgebreide toelichting.

Subsidieplafonds

 • 2017-2018: € 1.710.000
 • 2018-2019 : € 832.000
 • 2019-2020: € 832.000

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, op de website van de subsidieverstrekker (zie links).

Aanvraagtermijn
Je kunt de subsidie aanvragen vanaf 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarin de activiteiten plaatsvinden.