Subsidie product- en meubelontwerpers

Subsidies
Subsidie voor product- en meubelontwerpers om zich te kunnen presenteren op een internationale designbeurs in Milaan. Het is mogelijk om voor een individuele presentatie aan te vragen, maar de voorkeur gaat uit naar groepspresentaties. Er is 75.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Nederlandse ontwerpers kunnen een voorstel indienen voor een presentatie in Milaan tijdens de ‘Salone del Mobile 2019’. Deze oproep is de enige mogelijkheid om bij het fonds subsidie te ontvangen voor deelname aan dit evenement.

Het fonds beoogt met deze oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector in Milaan te presenteren en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie te versterken. Daarnaast heeft de ondersteuning ten doel om opgedane kennis en ervaringen te delen en om relevante internationale relaties tussen partijen op te bouwen en te onderhouden. 

Het is mogelijk om voor een individuele presentatie aan te vragen, maar de voorkeur gaat in deze open oproep uit naar voorstellen waarin bijzondere samenwerkingsvormen worden aangegaan of die gericht zijn op een groepspresentatie.  

Voorwaarden

 

Er zal een beoordeling plaatsvinden op basis van de volgende criteria:

  • De mate waarin de presentatie en de te tonen ontwerpen zich weten te onderscheiden in artistieke kwaliteit en presentatievorm
  • De mate waarin de presentatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de internationale praktijk en het verbreden van het werkterrein van de aanvrager
  • De verwachte kansen die de presentatie creëert voor de aanvrager en de Nederlandse creatieve industrie
  • De mate waarin de selectie van de presentaties een bijdrage levert aan het versterken van het imago van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland

Subsidie

Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van € 75.000 beschikbaar. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links) 

Meesturen

  • Een heldere beschrijving van het doel en de opzet van de presentatie
  • Een begroting van kosten en inkomsten (max 1 pagina A4)
  • Een beknopt cv van de betrokken ontwerper/ontwerpers (max. 2 pagina’s A4)
  • Een portfolio met beeldmateriaal van de te presenteren ontwerpen (max 15 pagina's A4)
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Een representatieve afbeelding