Subsidie productiekosten muziek, zoals opname- en masteringskosten, persen e.d

Financiering en kredieten, Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor professioneel muzikanten die hun muziek digitaal of fysiek willen uitbrengen, maar de financiële middelen missen. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro en is bestemd voor productiekosten zoals opname- en masteringskosten, vormgeven, persen e.d.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor muzikanten die in eigen beheer een opname willen maken.  De financiële ondersteuning bestaat voor tweederde uit een schenking en voor een derde uit een renteloze lening. Met deze ondersteuning kun jij als professioneel muzikant toch de muziekproductie uitbrengen die je voor ogen hebt.

Doelgroep

Nederlandse muzikanten uit alle genres die muziek in eigen beheer uitbrengen, kunnen een aanvraag bij het fonds indienen. Het  fonds is voor alle muziekgenres:
van jazz, country, rock, urban, Nederlandstalig, pop, volks, klassiek tot aan house en wereldmuziek.

Het fonds is alleen bedoeld voor de  professionele muzikant: je dient minimaal 20 uur per week werkzaam te zijn als muzikant.

Het is geen vereiste dat je bij de Sena bent aangesloten.

Voorwaarden

 • Alleen professionele uitvoerende kunstenaars (meer dan 20 uur per week werkzaam als uitvoerende kunstenaar) die een CD in eigen beheer willen uitbrengen komen in aanmerking.
 • Aanvragen moeten uiterlijk drie maanden voordat het opnametraject in gang wordt gezet ingediend.
 • De andere betrokken partijen (band/boeker/management etc.) dienen een bedrag van dezelfde hoogte bij te leggen in de kosten om te komen tot een finished product.
 • Aanvragen mogen uitsluitend betrekking hebben op de productiekosten die deel uitmaken van de gepresenteerde totaalbegroting van het beoogde opnameproject. De kosten van studiomusici worden erkend als opnamekosten (mits de studiomusici echt studiomusici zijn en niet leden van de eigen band).

Zie ook de bijlage subsidievoorwaarden.

Subsidie

Je kunt maximaal € 5.000,- aanvragen. Dit bedrag bestaat voor tweederde uit een schenking en voor een derde uit een renteloze lening.
De lening moet je binnen twee jaar terugbetalen.

De subsidie bedraagt nooit meer dan 50% van het totaalbudget. Hoe het overige deel gefinancierd wordt, dien je duidelijk aan te geven in het dekkingsplan. De subsidie is bestemd voor alle productiekosten (opname- en masteringkosten, vormgeven en persen cd, etc.).

De volgende kosten worden als productiekosten aangemerkt:

 •  Pre-productie
 •  Huur multitrack studio
 •  Kosten mastering
 •  Grafische vormgeving CD
 •  Kosten tekstschrijver liner notes
 •  Kosten sessiemusici
 •  Persen CD
 •  Catering tijdens de opnamen
 •  Verblijfskosten tijdens de opnamen

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Stuur je aanvraagformulier (inclusief bijbehorende bijlagen en in één document) per e-mail naar sociaalcultureel@sena.nl

Let op
Je kunt de subsidie alleen in de aanvraagperioden indienen.

Meesturen

 • Begroting van het project
 • Korte biografie van de band
 • Speellijst van de afgelopen 18 maanden
 • Speellijst van de komende 12 maanden
 • Een namens de band geparafeerd exemplaar van de Subsidievoorwaarden (zie bijlagen)