Subsidie projecten beeldende kunst en kunstnijverheid

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid in Nederland. De verstrekte subsidies liggen tussen de € 3.000 en € 13.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid in Nederland

Doelgroep

Organisaties en projecten op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid, zoals bijvoorbeeld musea.

Werkgebied

Nederland

Fonds op Naam 

Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.
Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • KvK nummer en een uittreksel van inschrijving
  • IBAN rekeningnummer
  • Motivatiebrief
  • Kopie statuten jaarverslag en meest recente jaarrekening
  • Projectplan/concept
  • Projectbegroting en dekkingsplan
  • PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)