Subsidie projecten gericht op journalistieke kwaliteit, gedragscodes en mediarecht

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning voor het voeren van (principiële) procedures ter bevordering van fatsoenlijke journalistiek en respect voor de privacy van individuele burgers en/of van rechtspersonen en het bevorderen van het belang van individuele burgers en/of rechtspersonen om niet door publicaties in de pers te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen.