Subsidie projecten gericht op opleiding en toegang tot kwalitatief onderwijs

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Financiële ondersteuning van projecten gericht op opleiding, en toegang tot kwalitatief onderwijs, om zo de armoedegrens te doorbreken. Met name gericht op de minder ontwikkelde landen. 

Toepassing

Het fonds is van mening dat onderwijs een van de belangrijkste manieren is om de armoedegrens permanent te ontwijken. aangezien het generaties overschrijdt, waarbij opgevoede ouders waarschijnlijk voor hun kinderen zorgen voor (nog beter) onderwijs.