Subsidie projecten gericht op opleiding en toegang tot kwalitatief onderwijs

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van projecten gericht op opleiding, en toegang tot kwalitatief onderwijs, om zo de armoedegrens te doorbreken. Met name gericht op de minder ontwikkelde landen. 

Toepassing

Het fonds is van mening dat onderwijs een van de belangrijkste manieren is om de armoedegrens permanent te ontwijken. aangezien het generaties overschrijdt, waarbij opgevoede ouders waarschijnlijk voor hun kinderen zorgen voor (nog beter) onderwijs.

Doelstelling van het fonds is een steeds groeiende positieve impact op de wereld te creëren door te investeren in onderwijs.

Focus ligt vooral op financiering van projecten rond onderwijsfinanciering (studie leningen), evenals schoolfinanciering.
Daarnaast richt het fonds zich op financiële ondersteuning van projecten die het onderwijs en de toegang tot onderwijs verbeteren. 

Werkgebied

Het fonds heeft een wereldwijs mandaat, hoewel ze in het licht van hun doelstelling meer in landen met een lager BBP (minder ontwikkelde landen) zullen opereren.

Voorwaarden

Projecten moeten in lijn zijn met de doelstelling van het fonds (zie onder toepassing).

Aanvragen

Schriftelijk.