Subsidie projecten gericht op vluchtelingen en ontheemden

Subsidies,
Fondsen
Internationale subsidie voor initiatieven die de zelfredzaamheid van vluchtelingen en/of ontheemden bevorderen, met meetbare bewijzen van resultaten die hebben geleid tot een reële verbetering in het leven van vluchtelingen of ontheemden. De subsidie is zeker ook voor lokale organisaties interessant omdat bij toekenning je de subsidie volgens eigen prioriteiten kan inzetten voor je project.

Toepassing

Alle vluchtelingen en ontheemden hebben het recht hebben om waardig te leven en gesteund te worden in hun pogingen om zelfredzaam te worden.

Via een internationale prijs wil het verstrekkende fonds daarom lokaal gevestigde en/of door vluchtelingen geleide organisaties te steunen die rechtstreeks met vluchtelingen en ontheemden werken om zelfredzaamheid te bevorderen. Kleinschalige lokale organisaties kunnen wendbaar, doelgericht en zeer kostenefficiënt zijn. Externe financiering kan echter moeilijk toegankelijk zijn en is vaak gebonden aan een bepaald project. Vluchtelingenervaringen zijn gevarieerd en complex, dus het verstrekkende fonds wil daarom de prijswinnaars in staat stellen de prijs volgens hun eigen prioriteiten in te zetten en niet volgens de eisen van de verstrekker.

De prijzen zijn onbeperkte subsidies en zullen worden toegekend op basis van initiatieven die de zelfredzaamheid van vluchtelingen en/of ontheemden bevorderen, met meetbare bewijzen van resultaten die hebben geleid tot een reële verbetering in het leven van vluchtelingen of ontheemden. Degelijk financieel bestuur zal ook een factor zijn.

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

 • Organisaties mogen in elk prijsjaar slechts één inzending indienen, organisaties waarvan de prijs niet is toegekend, mogen de volgende jaren opnieuw een aanvraag indienen
 • Eerdere winnaars komen gedurende drie jaar niet in aanmerking
 • Het project moet ten goede komen aan vluchtelingen en/of ontheemden met een sterke nadruk op het bevorderen van zelfredzaamheid. Het project moet in de eerste plaats gericht zijn op het helpen van vluchtelingen en/of ontheemden in nood, en niet slechts een bijkomstig voordeel bieden
 • De organisatie moet kunnen aantonen dat het project doeltreffend is geweest met meetbare bewijzen van positieve resultaten.
 • Het ingediende project moet vóór 1 maart 2021 operationeel zijn
 • De deelnemers moeten bij hun aanvraag een kopie van de laatste gecontroleerde rekeningen van de organisatie voegen. Als er geen gecontroleerde rekeningen beschikbaar zijn, moeten de deelnemers andere bewijzen overleggen van goed financieel bestuur
 • Organisaties moeten hoge normen hanteren op het gebied van financieel en administratief bestuur
 • Tijdens de voorselectie kan de gegadigden worden gevraagd referenties of ander bewijsmateriaal over het project en hun financieel en administratief bestuur te verstrekken. Dit kan onder meer inhouden dat de nodige zorgvuldigheid moet worden betracht ten aanzien van bankrekeningen die door de deelnemers zijn opgegeven voor de ontvangst van het prijzengeld
 • Alle referenten van de voorgedragen deelnemers zal worden gevraagd referenties en ander bewijsmateriaal te verstrekken in verband met het ingediende of genomineerde project van de organisatie
 • De twee aangewezen referenten die alle deelnemers moeten verstrekken, moeten relevante externe waarnemers van derden zijn
 • Het prijzengeld wordt alleen overgemaakt op een bankrekening die op naam van de organisatie staat. In geen geval zal het prijzengeld worden overgemaakt naar een persoonlijke bankrekening. Het verstrekkende fonds is niet verantwoordelijk voor eventuele bank- of overschrijvingskosten
 • Het prijzengeld mag alleen worden gebruikt om vluchtelingen en/of ontheemden in nood te helpen en het verstrekkende fonds is verplicht ervoor te zorgen dat het prijzengeld door een winnende organisatie wordt gebruikt voor liefdadigheidsdoeleinden
 • In het algemeen wordt verwacht dat het prijzengeld zal worden gebruikt voor de voortzetting of uitbreiding van het project waarnaar in de inzending wordt verwezen of voor een soortgelijk project dat in de toekomst door de organisatie zal worden geleid
 • Prijswinnaars zullen het fonds informatie moeten verstrekken over de projecten en het gebruik van het prijzengeld, die het fonds op haar website en in andere mededelingen zal vermelden
 • De beslissing van de jury is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd
 • Door deel te nemen stemt de organisatie die meedoet aan de prijs ermee in gebonden te zijn aan dit reglement

Beoordelingscriteria
De juryleden zullen met name zoeken naar:

 • Projecten die de zelfredzaamheid van vluchtelingen en/of ontheemden bevorderen. Dit kunnen projecten zijn die worden geleid door of waaraan ontheemden zelf in hoge mate deelnemen; projecten die voorzien in onderwijs, juridische bijstand en/of hulp bij het voorzien in levensonderhoud; of andere programma's die vluchtelingen en/of ontheemden helpen een stabiel en onafhankelijk leven op te bouwen
 • Projecten die zeer doeltreffend zijn gebleken bij het verbeteren van het leven van vluchtelingen en/of ontheemden
 • Projecten die hebben geleid tot een werkelijke verandering in het leven van vluchtelingen en/of ontheemden
 • Doeltreffende initiatieven, met meetbare bewijzen van resultaten.

Aanvragen

Je kunt het project online aanmelden via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand