Subsidie projecten gericht op vrede

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en personen die de bewustwording stimuleren over de oorzaken, gevolgen en gevaren van de wapenindustrie, kernenergie (voor zover verbonden met kernwapens) de wapenhandel en de bewapeningswedloop.

Toepassing

Financiële ondersteuning van organisaties en/of personen die: 

  • De bewustwording stimuleren over de oorzaken, gevolgen en gevaren van de wapenindustrie, kernenergie (voor zover verbonden met kernwapens) de wapenhandel en de bewapeningswedloop.
  • Middelen aanreiken tot geweldloos verzet daartegen, of
  • Methoden aanreiken tot het oplossen van conflicten die een vredesbedreigend karakter hebben.

Focus

Bij voorkeur worden organisaties en personen gesteund, die voor hun vredeswerk moeilijk op andere manieren aan financiële middelen kunnen komen, door de aard en/of onderwerpkeuze van hun activiteiten.  

Subsidie

De totale begroting van het project mag de € 25.000,- niet te boven gaan. 

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen
In de aanvraag dient duidelijk te worden omschreven wat de inhoud van het project is en welk doel ermee wordt nagestreefd. Bovendien dient er een uitgewerkte begroting te worden bijgevoegd met daarbij een opgave aan welke andere fondsen een bijdrage is gevraagd. 

Relevante links