Subsidie projecten gericht op vrede

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van organisaties en personen die de bewustwording stimuleren over de oorzaken, gevolgen en gevaren van de wapenindustrie, kernenergie (voor zover verbonden met kernwapens) de wapenhandel en de bewapeningswedloop.

Toepassing

Financiële ondersteuning van organisaties en/of personen die: