Subsidie projecten internationale natuurbescherming

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten gericht op internationale natuurbescherming, met name gericht op op bedreigde soorten en ecosystemen en / of belangrijke biodiversiteitsgebieden.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten gericht op bedreigde soorten en ecosystemen en / of belangrijke biodiversiteitsgebieden.
Daarnaast gericht op het tegengaan van de door mensen veroorzaakte oorzaken voor deze bedreigingen, om een ​​maximale instandhouding te behalen.

Belangrijk is dat projecten gestart worden, eigendom zijn, of wijd ondersteund worden door lokale stakeholders.

Je project moet kunnen dienen als voorbeeld van een breder probleem en als katalysator kunnen dienen om het bewustzijn te vergroten en andere belanghebbenden hierin te betrekken. 
Ook moet hiermee aangetoond kunnen worden dat kleine subsidies en individuele inspanningen een verschil kunnen maken.

Werkgebied

Uitsluitend buiten Nederland, tenzij het gaat om migrerende dieren.

Voorwaarden

  • Het fonds geeft voorrang aan acties die leiden tot directe verandering in beleid en praktijk
  • Je project moet gericht zijn op bovenstaande activiteiten
  • Het project mag nog niet gestart zijn
  • Alleen voor projecten buiten Nederland, tenzij het gaat om migrerende dieren
  • Per aanvraagperiode maximaal één aanvraag
  • Per 8 jaar mogen er maximaal 3 gesubsidieerde projecten zijn toegekend

Restricties

  • De aanschaf van voertuigen en uitrusting wordt niet gefinancierd, tenzij deze rechtstreeks aan veranderingsacties kunnen worden toegeschreven
  • Westerse salarissen worden niet gefinancierd
  • Geen aanvragen van overheidsinstellingen
  • Projecten die deel uitmaken van een studie die tot een academische titel worden uitgesloten

Subsidie

Maximaal € 10.000,-.
BIj gelijkwaardige projectaanvragen zal voorrang worden gegeven aan de kleinste subsidieaanvraag. 

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie link en bijlage).

Taal
Aanvragen in Engels!

Aanvraagtermijn
Jaarlijks voor 15 februari of voor 15 augustus