Subsidie projecten maatschappelijk welzijn in Amsterdam

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van projecten die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn.

Toepassing

Subsidie voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

Werkgebied

Regio Amsterdam

Voorwaarden

 • Projecten moeten een concrete en enthousiasmerende doelstelling hebben
 • Projecten moeten zich richten op mensen die om sociale en/of financiële redenen minder kans hebben op maatschappelijk welzijn
 • Activiteiten moeten bijdragen aan het verbeteren van maatschappelijke kansen van mensen en/of op het verwerven van een gewaardeerde plek in de samenleving
 • Activiteiten moeten bijdragen aan de sociale cohesie in Amsterdam
 • Aantoonbare relatie is met de doelstelling(en) van de aanvrager

Restricties

 • In reguliere exploitatielasten wordt geen ondersteuning verleend.
 • Kosten voor investeringen ten behoeve van de normale bedrijfsvoering worden niet gehonoreerd.
 • Verzoeken die mondeling worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 

Aanvragen

Per mail of per post.

Meesturen

 • De aanleiding om dit project te starten
 • Welk resultaat de aanvrager op welke termijn met het project wil bereiken
 • Op welke doelgroep en op welke vraag van de doelgroep het project zich richt
 • Met welke samenwerkingspartners denkt de aanvrager de realisering van het project te bereiken en hoe de samenwerking wordt geregeld
 • Op welke wijze resultaatmeting van het project plaatsvindt
 • De totale looptijd van het project