Subsidie projecten met een wetenschappelijk karakter

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van initiatieven met een wetenschappelijk karakter, gericht op telecommunicatie, maatschappelijke relevante en een harmonieuze samenleving waarin door de kunst van het samenleven iedereen erop vooruit gaat.

Toepassing

Subsidie voor projecten met een wetenschappelijk karakter waarin telecommunicatie, maatschappelijke relevantie en een harmonieuze samenleving een rol spelen.

Voorwaarden

Je aanvraag dient aan onderstaande criteria te voldoen.