Subsidie projecten op het gebied van cultuur, w.o. voor individuen, organisaties en onderwijsprojecten

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur. Een derde van het budget is bestemd voor individuen, een derde voor organisaties en een derde voor onderwijsprojecten. Speerpunten zijn ondersteuning van individuele talentontwikkeling via beurzen, ondersteuning van projecten op het gebied van literatuur, muziek, beeldende kunst en multimedia kunst en steun aan passieve kunstbeoefening en festivals.

Toepassing

Het fonds wil dat zo veel mogelijk mensen de kans krijgen hun creativiteit tot ontwikkeling te brengen en te benutten omdat actief participeren in cultuur mensen creatief maakt en vaardigheden biedt die nodig zijn in de samenleving. 

Het fonds richt zich op de drie onderstaande projecten.

Cultuur aan de basis in het onderwijs
Ondersteuning van talentontwikkeling. De door SEC toegekende subsidie is vrij te besteden aan de persoonlijke (artistieke) ontwikkeling. Dat kan door het aanwenden van de beurs voor het volgen van onderwijs of door het verdiepen van een eigen werkwijze of methodiek.

Cultuur in de vrije tijd
Steun aan initiatieven op het gebied van literatuur, muziek, beeldende kunst en multimedia kunst.

Cultuur naar de top 
Steun aan passieve kunstbeoefening, evenementen en festivals.

Voorwaarden

Je aanvraag met raakvlakken hebben op bovenstaande activiteiten.

Bij de beoordeling van je aanvraag richt het fonds zich o.a. op de navolgende punten.

  • Doelstelling van het project/individu
  • Niveau en beoogde resultaat van het project/individu
  • Wijze waarop het beoogde effect van het project wordt gerealiseerd
  • Financiële onderbouwing van het project

Afwijkende procedure

De aanvraagprocedure is onlangs aangepast.

Een aanvraag bij het fonds kan alleen nog op uitnodiging worden ingediend.