Subsidie projecten op het gebied van cultuur, w.o. voor individuen, organisaties en onderwijsprojecten

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur. Een derde van het budget is bestemd voor individuen, een derde voor organisaties en een derde voor onderwijsprojecten. Speerpunten zijn ondersteuning van individuele talentontwikkeling via beurzen, ondersteuning van projecten op het gebied van literatuur, muziek, beeldende kunst en multimedia kunst en steun aan passieve kunstbeoefening en festivals.