Subsidies

Subsidie projecten podiumkunst

Subsidie voor producties en festivals op het gebied van professioneel theater, muziek, dans, muziektheater of mengvormen daarvan met een maximale looptijd van een jaar. Je aanvraag zal beoordeeld worden op basis van o.a. de artistieke kwaliteit van je project, cultureel ondernemerschap & professionaliteit, uitstraling en spreiding. De subsidieaanvraag voor een podiumkunstproject bedraagt maximaal € 25.000. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor een aantal specifieke organisaties. Je kunt de subsidie online aanvragen, uiterlijk 1 oktober in het jaar vóór het jaar waarin je project plaatsvindt.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 0 - € 25.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor producties of festivals in Flevoland op het gebied van professioneel theater, muziek, dans, muziektheater of mengvormen daarvan met een maximale looptijd van een jaar, uitgevoerd door podiumkunstinstelling.

Werkgebied

Provincie Flevoland.

Doelgroep

Podiumkunstinstellingen kunnen jaarlijks één subsidieaanvraag indienen voor een professioneel uitgevoerd podiumkunstproject.

Wanneer sprake is van een coproductie bij het uitvoeren van een podiumkunstproject wordt onder aanvrager verstaan de podiumkunstinstelling die als hoofduitvoerder kan worden beschouwd. De hoofduitvoerder is de partij binnen de samenwerkingsrelatie die bij het project het merendeel van de zakelijke en artistieke werkzaamheden uitvoert en de financiële eindverantwoordelijkheid voor het project draagt.

Voorwaarden

Subsidieaanvragen worden door de adviescommissie podiumkunsten getoetst aan de onderstaande criteria:

Instap-criterium: aansluiting bij de identiteit van Flevoland
In de aanvraag staat in een aparte paragraaf duidelijk verwoord op welke manier het project aansluit bij de Flevolandse identiteit. Dit kan bijvoorbeeld door het project te relateren aan:

 • De bijzondere ontstaansgeschiedenis van Flevoland (drooglegging, pioniers)
 • De Flevolandse manier van doen (avontuurlijk, ondernemend, net even anders)
 • De unieke Flevolandse landschappen (inrichting van het landschap, landschapskunst, erfgoed)
 • De groeiopgave van de Flevolandse culturele infrastructuur (het project voorziet in een leemte)
 • Het beoogde Flevolandse publiek (bevolkingssamenstelling, specifieke Flevolandse publieksvraag)
 • Een bijzonder cultureel evenement dat vanuit de provincie wordt georganiseerd (zoals het themajaar Ode aan het landschap of de Floriade).

Artistieke kwaliteit

 • Het project wordt getoetst op vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht
 • Vakmanschap heeft betrekking op de artistieke vaardigheid van de betrokken maker(s) en/of de artistieke kwaliteit van de programmering
 • Oorspronkelijkheid gaat over de eigenheid en de herkenbare artistieke signatuur van de activiteit
 • Zeggingskracht heeft betrekking op de overdracht op het publiek. In hoeverre spreekt de activiteit het publiek aan en in welke mate weten de makers hun publiek te beroeren, prikkelen of verrassen?

Cultureel ondernemerschap en professionaliteit

 • De organisatie heeft een reële strategie ontwikkeld om eigen inkomsten te verwerven buiten overheidssubsidies
 • Er is sprake van een goed kwaliteitsniveau van aanvraag, productie, organisatie en financieel beheer alsmede een realistische opgave van publieksbereik en aantal activiteiten
 • Er is sprake van een deugdelijk gemotiveerd marketing- en publiciteitsplan met duidelijke strategie voor publieksbereik

Uitstraling

 • Het project heeft een bovenlokaal publieksbereik. De activiteit bereikt bezoekers uit meerdere Flevolandse gemeenten en trekt eventueel ook publiek uit andere provincies naar Flevoland.

Spreiding

 • De activiteit vindt plaats in een gebied in Flevoland waar weinig (vergelijkbaar) aanbod is.

Restricties

 • Amateurkunstprojecten en projecten op het gebied van andere kunstdisciplines en/of welzijn vallen buiten deze subsidiemogelijkheid

 • Organisaties die twee achtereenvolgende jaren een subsidietoekenning hebben ontvangen, maar die het betreffende project tot twee keer toe niet ten uitvoer hebben gebracht, zijn voor een periode van drie jaar uitgesloten van deze subsidiemogelijkheid

Subsidie

De subsidieaanvraag voor een podiumkunstproject bedraagt maximaal € 25.000 .
Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de een drietal in de subsidieregeling benoemde organisaties.

De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal 50 % van de totale projectkosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Aanvraagtermijn
De volledige subsidieaanvraag dient uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt in ons bezit te zijn. Aanvragen die later worden ingeleverd, worden niet meer in behandeling genomen. Ook later nagezonden ‘aanvullingen’ worden buiten beschouwing gelaten, tenzij deze zijn verstuurd op uitdrukkelijk verzoek van de provincie.

Er is één aanvraagronde per jaar.

Meesturen

 • Inhoudelijk plan
  Concrete omschrijving van het project, waaronder een beschrijving van de organisatie, de doelstellingen van het project en het artistiek concept (regie, muzikaal, choreografisch) alsmede een duidelijke uitwerking van het plan en bijbehorende activiteiten. In het inhoudelijk plan wordt tevens in een aparte paragraaf aandacht besteed aan het instapcriterium ‘aansluiting bij de identiteit van Flevoland’.
 • Werkplan met tijdspad
  Beknopte weergave van de tijdsduur en fasering van het plan vanaf de eventuele honorering van de aanvraag tot het tijdstip van voltooiing.
 • Prestatieoverzicht
  Duidelijke weergave van het geplande aantal uitvoeringen/activiteiten, de plaats en datum waarop deze plaatshebben en het verwachte publieksbereik. Tevens wordt een prognose gegeven van de ‘herkomst’ van het publiek: hoeveel publiek komt uit de standplaats, andere Flevolandse gemeenten, de rest van Nederland
 • PR en marketingplan
  Omschrijving van de wijze waarop bekendheid wordt gegeven aan het project
 • Strategie voor cultureel ondernemerschap
  Uiteenzetting van de strategie op het gebied van cultureel ondernemerschap; hoe verwerft de organisatie inkomsten buiten de overheidssubsidies om?
 • Een sluitende begroting die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten, inclusief een onderbouwing
 • Lijst van de belangrijkste medewerkers en (beoogde) uitvoerders, artistiek en overig, met hun Curriculum Vitae
 • Statuten van de organisatie (geldt alleen voor nieuwe aanvragers).

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg. Kijk snel voor welke webinars je je kunt inschrijven. 

Ga naar de webinars
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Wij zijn werkzaam in
Provincie Flevoland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden