Subsidie projecten warmtetransitie

Subsidies
Subsidie gericht op het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de provincie. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die een warmteproject willen uitvoeren. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 2.000.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor de uitvoering van een gebiedsgericht warmteproject in de provincie dat bijdraagt aan de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de provincie.

Werkgebied

Provincie Groningen.

Doelgroep

Organisaties die een warmteproject binnen de provincie Groningen opzetten.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • Het project levert een minimale CO2-reductie op van 70% ten aanzien van de huidige energievoorziening van de bebouwde omgeving waarop het project ziet
 • Het project heeft betrekking op een warmtevoorziening met een minimale omvang van 3500 GJ/a (circa 100 woningequivalenten)
 • Het project is het maatschappelijk meest kostenefficiënt alternatief voor aardgas
 • De aanvrager stemt in met kennisverspreiding door het delen van de resultaten en leerpunten van het project met de provincie en het Warmtetransitie Centrum.

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • Reeds eerder op grond van deze regeling een subsidie voor hetzelfde project is verleend
 • In hetzelfde kalenderjaar reeds op grond van deze regeling een subsidie is verleend voor een project gericht op de warmtetransitie in dezelfde gemeente
 • Het project niet past binnen de beleidsdoelstellingen van de provincie
 • Het project financieel niet haalbaar of uitvoerbaar is
 • Het project biomassaverbranding inzet voor de basislast van een warmtenet;
 • De steun in strijd is met de Europese staatssteunregels en niet kan worden vrijgesteld op grond van het Europees steunkader
 • Het project niet voldoet aan de in artikel 2 tot en met 9 gestelde criteria en eisen.

Subsidie

Er is in totaal € 4.000.000 beschikbaar uit het Nationaal Programma Groningen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links). 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand