Subsidie projecten welzijn van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die leiden tot een groter welzijn van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Nederland. 

Toepassing

De stichting beheert een fonds van waaruit jaarlijks een bedrag wordt aangewend voor projecten die leiden tot een groter welzijn van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Nederland. 

Voorwaarden

  • Passen bij het gedachtegoed van Jhr. Mr. A.J. Schorer
  • Gericht op verbetering van welzijn en gezondheid van homo- en biseksuele vrouwen en mannen en transgenders
  • Toegevoegde waarde t.b.v. de ‘homo-emancipatie’
  • Sluiten aan bij het themajaar
  • Vinden plaats in Nederland
  • Worden ingediend o.b.v. van een (SMART)projectplan voor 1 december.
  • Duren niet langer dan 12 maanden.
  • Zijn specifiek genoeg om niet binnen de gangbare activiteiten van een aanvragende partij te vallen.
  • Worden niet door reguliere financieringen ondersteund.
  • De SVVS ontvangt een verantwoording o.b.v. het projectplan bij afronding van het project.

Budget

Er wordt maximaal €40.000,- per jaar gedoneerd.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

De SVVS ontvangt een verantwoording o.b.v. het projectplan bij afronding van het project.